Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Administracija Vyriausiasis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 17
 • Kelių direkcijos vyriausiojo patarėjo pareigybė reikalinga korupcijos, viešų ir privačių interesų konfliktų prevencijai, personalo patikimumo vertinimui, asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimui, įslaptintos informacijos apsaugai Kelių direkcijos veikloje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja formuojant Kelių direkcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
 • pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina informaciją, susijusią su Kelių direkcijos veikla, teikia pasiūlymus vadovybei dėl efektyvesnio veiklos organizavimo;
 • analizuoja ir vertina rizikos veiksnius, korupcijos pasireiškimo tikimybę Kelių direkcijos veikloje, organizuoja mokymus ir kitus korupcijos, viešų privačių interesų konfliktų prevencijos veiksmus ir teikia pasiūlymus dėl tinkamo iškeltų uždavinių įgyvendinimo;
 • pataria dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų tinkamo įgyvendinimo, prižiūri, kaip laikomasi šių reikalavimų;
 • organizuoja ir koordinuoja Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų su asmens duomenimis susijusių teisės aktų reikalavimų vykdymą; teikia rekomendacijas ir konsultuoja duomenų tvarkymo ir asmens duomenų apsaugos nuostatų taikymo klausimais;
 • organizuoja ir koordinuoja Kelių direkcijos direktoriaus sprendimų projektų dėl asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos rengimą ir juos derina, pagal Kelių direkcijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktus, kitus dokumentus bei jų projektus, rengia apibendrinimus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą; vertina Kelių direkcijos struktūrinių padalinių pateiktus derinti teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų;
 • nagrinėja Kelių direkcijos direktoriaus nukreiptus dokumentus ar paklausimus pagal šiai pareigybei priskirtas veiklos sritis, teikia dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis; atstovauja Kelių direkcijai pagal kompetenciją ar (ir) Kelių direkcijos direktoriaus pavedimu Seimo komitetų, Vyriausybės, ministerijų posėdžiuose ir pasitarimuose, Lietuvos ir užsienio (tarptautinėse) institucijose, įstaigose ar organizacijose, dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
 • vykdo kitus Kelių direkcijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kelių direkcijos strateginiai tikslai ar įgyvendinti įstaigai keliami uždaviniai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (ne mažesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, kelių sistemos valdymą, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius duomenų ir įslaptintos informacijos apsaugą;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį išaiškinant, tiriant ir vykdant prevenciją dėl neteisėtų ar nusikalstamų veiksmų, susijusių su galima korupcija, kitomis piktnaudžiavimo ar neteisėto veikimo veikomis;
 • būti susipažinęs su Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • gebėti atlikti teisės aktų analizę, rengti analitinę medžiagą, įvertinti ir apibrėžti problemas, pateikti jų sprendimo alternatyvius būdus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
CVB client

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: