Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Akcizų administravimo departamento Kontrolės ir stebėsenos skyriaus II poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Akcizų administravimo departamento Kontrolės ir stebėsenos skyriaus II poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis — A3. Pareigybės kategorija — 13
 • Akcizų administravimo departamento (toliau — Departamentas) Kontrolės ir stebėsenos skyriaus (toliau — skyrius) II poskyrio (toliau — poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Departamento skyriui paskirtoms funkcijoms, susijusioms su akcizų apskaičiavimu, sumokėjimu, vykdyti, mokesčių mokėtojų veiklos kontrolei bei kitoms pavestoms užduotims atlikti.III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje — mokesčių administravime.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ar teisės krypties išsilavinimą;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius akcizų administravimą, akcizais apmokestinamų prekių importą, eksportą, gamybą, perdirbimą, maišymą, saugojimą, gabenimą, prekybą, apskaitą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą;
 • mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių administravimą, analizę;
 • išmanyti Europos Sąjungos (toliau ― ES) teisės principus, direktyvas, reglamentus, reguliuojančius akcizais apmokestinamų prekių gamybą, laikymą, judėjimą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
 • turėti analitinio problemų vertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • savarankiškai atlieka akcizų kontrolę, pateikia tarpinius rezultatus, užtikrindamas efektyvų akcizų apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo, grąžinimo bei išleistų į rinką akcizais apmokestinamų prekių gabenimo tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gamybos, perdirbimo, maišymo, saugojimo bei gabenimo priežiūros ir kontrolės procesų organizavimą, vykdymą ir valdymą;
 • informuoja Departamento skyriaus poskyrio vedėją, jei mokestinio patikrinimo ar tyrimo metu nustato mokesčių įstatymų pažeidimų ir kyla įtarimas, kad akcizų mokėtojas jam priklausantį turtą gali paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti, siekdamas užtikrinti priklausančių mokėti akcizų išieškojimą;
 • siekdamas užtikrinti teisingą, skaidrų ir pagrįstą teisės normų taikymą ir jų laikymąsi, teikia pasiūlymus dėl akcizų mokėtojų veiklos analizės ir atrankos, tyrimų bei patikrinimų atlikimui reikalingų metodikų bei rekomendacijų, dėl akcizų mokėjimo bei surinkimo gerinimo;
 • renka, apibendrina, analizuoja medžiagą, susijusią su asmenimis, disponuojančiais akcizais apmokestinamomis prekėmis, atlieka mokestinius akcizų apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo patikrinimus bei mokestinius ir ūkinės, finansinės veiklos tyrimus, siekdamas kad būtų apskaičiuoti priklausantys sumokėti mokesčiai;
 • siekdamas įgyvendinti teisės aktų nuostatas, pagal Departamento skyriaus kompetenciją nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, paklausimus, skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus, išvadas ir teikia paaiškinimus Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų taikymo klausimais pagal Departamento kompetenciją;
 • siekdamas nustatyti akcizais apmokestinamų prekių apyvartos pažeidimus, bendradarbiauja su Muitinės departamentu, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Policijos departamentu, su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių kompetentingomis institucijomis, asociacijomis ir kitais asmenimis;
 • atlieka su akcizais susijusios ūkinės, finansinės veiklos ir panašius tyrimus, kad pagal teisėsaugos pareigūnų pavedimus (nutartis) būtų pateiktos specialisto išvados;
 • ugdo kompetenciją Departamento skyrius poskyrio

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • savarankiškai atlieka akcizų kontrolę, pateikia tarpinius rezultatus, užtikrindamas efektyvų akcizų apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo, grąžinimo bei išleistų į rinką akcizais apmokestinamų prekių gabenimo tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gamybos, perdirbimo, maišymo, saugojimo bei gabenimo priežiūros ir kontrolės procesų organizavimą, vykdymą ir valdymą;
 • informuoja Departamento skyriaus poskyrio vedėją, jei mokestinio patikrinimo ar tyrimo metu nustato mokesčių įstatymų pažeidimų ir kyla įtarimas, kad akcizų mokėtojas jam priklausantį turtą gali paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti, siekdamas užtikrinti priklausančių mokėti akcizų išieškojimą;
 • siekdamas užtikrinti teisingą, skaidrų ir pagrįstą teisės normų taikymą ir jų laikymąsi, teikia pasiūlymus dėl akcizų mokėtojų veiklos analizės ir atrankos, tyrimų bei patikrinimų atlikimui reikalingų metodikų bei rekomendacijų, dėl akcizų mokėjimo bei surinkimo gerinimo;
 • renka, apibendrina, analizuoja medžiagą, susijusią su asmenimis, disponuojančiais akcizais apmokestinamomis prekėmis, atlieka mokestinius akcizų apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo patikrinimus bei mokestinius ir ūkinės, finansinės veiklos tyrimus, siekdamas kad būtų apskaičiuoti priklausantys sumokėti mokesčiai;
 • siekdamas įgyvendinti teisės aktų nuostatas, pagal Departamento skyriaus kompetenciją nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, paklausimus, skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus, išvadas ir teikia paaiškinimus Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų taikymo klausimais pagal Departamento kompetenciją;
 • siekdamas nustatyti akcizais apmokestinamų prekių apyvartos pažeidimus, bendradarbiauja su Muitinės departamentu, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Policijos departamentu, su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių kompetentingomis institucijomis, asociacijomis ir kitais asmenimis;
 • atlieka su akcizais susijusios ūkinės, finansinės veiklos ir panašius tyrimus, kad pagal teisėsaugos pareigūnų pavedimus (nutartis) būtų pateiktos specialisto išvados;
 • ugdo kompetenciją Departamento skyrius poskyrio veiklos srityse, organizuoja savo darbą taip, kad būtų kaupiama patirtis bei užtikrinamas veiklos tęstinumas;
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) vadovybės ar Departamento skyriaus poskyrio vedėjo pavedimu dalyvauja kitų VMI prie FM administracijos ir funkcinių padalinių (sudarytų komisijų, darbo grupių, projektų) darbe;
 • teikia pasiūlymus, pastabas, informuoja apie neatitikimus, problemas, kad būtų pagerintas Departamento poskyrio atliekamų funkcijų atlikimas, išvengta neaiškumų;
 • atsako už teisėtą ir teisingą rengiamų dokumentų turinį bei formą;
 • bendrauja ir bendradarbiauja su Departamento skyriaus valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau — darbuotojai), mokesčių mokėtojais, užtikrindamas Departamento skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • siekdamas nustatyti akcizais apmokestinamų prekių apyvartos pažeidimus, bendradarbiauja su Muitinės departamentu, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Policijos departamentu, su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių kompetentingomis institucijomis, asociacijomis ir kitais asmenimis;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Departamento skyriaus vedėjo, Departamento skyriaus poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas strateginių VMI prie FM tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ar teisės krypties išsilavinimą;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius akcizų administravimą, akcizais apmokestinamų prekių importą, eksportą, gamybą, perdirbimą, maišymą, saugojimą, gabenimą, prekybą, apskaitą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą;
 • mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių administravimą, analizę;
 • išmanyti Europos Sąjungos (toliau ― ES) teisės principus, direktyvas, reglamentus, reguliuojančius akcizais apmokestinamų prekių gamybą, laikymą, judėjimą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
 • turėti analitinio problemų vertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
CVB client

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: