Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Antrasis atsiskaitymų su darbuotojais skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas

Darbo pobūdis

Finansų ir apskaitos departamento (toliau – FAD) Antrojo atsiskaitymų su darbuotojais skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 12
Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga priskirtų Lietuvos kariuomenės karinių vienetų tikrosios karo tarnybos karių, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio, kompensacijų, komandiruotės išlaidų ir kitų išmokų apskaičiavimui bei išmokėjimui užtikrinti ir šioms operacijoms užregistruoti buhalterinės apskaitos programoje, ataskaitų ir duomenų reikalingų Lietuvos kariuomenės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui ir finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti .III.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • teisingai ir laiku apskaičiuoja priskirtų Lietuvos kariuomenės karinių vienetų tikrosios karo tarnybos karių, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį, maistpinigius, komandiruotės išlaidas bei kitas išmokas, šias operacijas užregistruoja buhalterinės apskaitos programoje;
 • rengia sąrašus dėl piniginių išmokų pervedimo į darbuotojų asmenines sąskaitas bei iš darbuotojų išskaičiuotų išskaitų pagal vykdomuosius dokumentus pervedimo pagal priskirtus karinius vienetus bei mokėjimo rūšis;
 • tinkamai apskaičiuoja mokėjimų į valstybės biudžetą ir valstybinio socialinio draudimo fondą įmokas ir teisės aktų nustatytais terminais rengia mokėjimo paraiškas bei teikia Skyriaus vedėjui;
 • parengia darbo užmokesčio bei kitų išmokų grynųjų pinigų užsakymų paraiškas pagal priskirtus karinius vienetus, neviršydamas jų biudžeto išlaidų sąmatų, bei nustatytais terminais teikia Skyriaus vedėjui;
 • atlieka finansų kontrolės procedūras;
 • tikrina ir kontroliuoja priskirtų karinių vienetų apskaičiuoto ir išmokėto darbo užmokesčio bei kitų išmokų duomenų atitikimą pirminiams apskaitos dokumentams ir apskaitos registrų atitikimą Didžiosios knygos atitinkamos buhalterinės sąskaitos duomenims;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja priskirtų karinių vienetų duomenis, reikalingus darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, darbdavių socialinių pašalpų panaudojimo ataskaitoms rengti bei pagal FAD direktoriaus patvirtintą darbų paskirstymo sąrašą sudaro ir laiku teikia suvestines Lietuvos kariuomenės ataskaitas krašto apsaugos sistemos institucijoms;
 • rengia priskirtų karinių vienetų tikrosios karo tarnybos kariams, valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pažymas apie gautas pajamas bei išskaičiuotas išmokas pagal vykdomuosius dokumentus;
 • kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina karinių vienetų duomenis ir nustatytais terminais teikia suvestines ataskaitas, reikalingas kitoms valstybės institucijoms, pagal FAD direktoriaus patvirtintą darbų paskirstymo sąrašą;
 • 10 . analizuoja priskirtų karinių vienetų gautinų ir mokėtinų sumų susidarymo priežastis, užregistruotų duomenų teisingumą ir ataskaitų tarpusavio sąveiką;
 • 11 . kaupia, sistemina, analizuoja ir pateikia reikiamus duomenis, sudarant finansinės atskaitomybės formas;
 • 12 . vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą. Studijų sritis – socialiniai mokslai, kryptys – ekonomika / finansai / apskaita / verslas ir vadyba;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo buhalterinės apskaitos srityje patirtį;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, valstybės tarnybą ir asmens duomenų apsaugą;
 • mokėti taikyti tikrosios karo tarnybos karių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio, maistpinigių, komandiruočių išlaidų bei kitų išmokų apskaičiavimą reglamentuojančius teisės aktus, pajamų ir socialinio draudimo mokesčius reglamentuojančius įstatymus ir kitus susijusius norminius teisės aktus;
 • būti susipažinusiam su asmens duomenų apsaugą ir įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • išmanyti krašto apsaugos sistemos ir Lietuvos kariuomenės struktūrą;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti dokumentus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebėti gerai dirbti MS Word, MS Excel, MS Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.I

Other company job ads:

All ads of this company (98) »