Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019-08-30 įsakymu Nr. ĮS-1670
(2019-09-16 įsakymo Nr. ĮS-1755 redakcija)

APLINKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybės paskirtis – vykdyti Skyriui pavestas funkcijas: organizuoti ir koordinuoti atliekų tvarkymą, vykdyti ir įgyvendinti Savivaldybės administracijos projektus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo, koordinavimo, diegimo ir įgyvendinimo, projektų vykdymo ir įgyvendinimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo, administravimo ir įgyvendinimo srityje patirtį;
4.3. turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;
4.4. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Viešųjų pirkimų, Aplinkos apsaugos ir kitus teisės aktus, reikalingus šiame pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;
4.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu;
4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia Tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus bei kitus dokumentus Skyriaus veiklos klausimais;
5.2. nagrinėja gyventojų skundus ir prašymus, rengia atsakymus pareiškėjams Skyriaus vedėjo pavedimu;
5.3. rengia atsakymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, įmonėms, įstaigoms ir kitoms institucijoms, Skyriaus kompetencijos klausimais;
5.4. organizuoja ir koordinuoja komunalinių atliekų tvarkymą Kauno rajone;
5.5. dalyvauja Viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro veikloje sprendžiant su atliekų tvarkymu susijusius klausimus regiono lygmeniu;
5.6. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos seniūnijomis ir įmonėmis administruojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (įvedus Vietinės rinkliavos apmokestinimo sistemą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą);
5.7. atsako už Skyriaus viešųjų pirkimų vykdymą ir sutarčių sudarymą;
5.8. konsultuoja Kauno rajono gyventojus, įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus atliekų tvarkymo ir projektų įgyvendinimo klausimais;
5.9. atitinkamoms institucijoms teikia metines statistines ataskaitas;
5.10. įgyvendina Savivaldybės administracijos projektus;
5.11. pildo ir teikia tvirtinti Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.12. renka iš Skyriaus darbuotojų informaciją ir ją skelbia Savivaldybės interneto svetainėje ir užtikrina reguliarų informacijos atnaujinimą;
5.13. seka teisės aktų, susijusių su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, pasikeitimus bei informuoja Skyriaus specialistus ir inicijuoja atitinkamų Savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.14. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;
5.15. pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją ar valstybės tarnautoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais;
5.16. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar pavaduotojo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Kauno rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Similar job ads: