Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
AB „LITGRID“

Aplinkosaugos vyresnysis (-ioji) inžinierius (-ė)

1900-2700 €/mėn. Neatskaičius mokesčių
Calculate »
Net per month
Online interview
Vilnius - AB „LITGRID“

Darbo pobūdis

 • tvarkos aprašų, raštų, susijusių su aplinkos apsauga, institucijoms, gyventojams rengimas. Nustatytų reikalavimų įgyvendinimo kontrolės atlikimas;
 • rangovams, eksploatuojantiems perdavimo tinklo įrenginius ir statinius aplinkosaugos reikalavimų nustatymas ir jų įgyvendinimo kontrolės organizavimas ir vykdymas;
 • techninių reikalavimų vandens nuotekų valymo įrenginiams bei reikalavimų, susijusių su aplinkosaugos įrenginių eksploatavimu rengimas;
 • pasiūlymų teikimas rekonstruojamų ar naujai statomų objektų projektavimo užduoties aplinkosaugos klausimais rengimas, techninių projektų peržiūra ir derinimas;
 • planuojamų statyti objektų poveikio aplinkai vertinimo užduočių rengimas ir dalyvavimas darbo grupėse visuose poveikio aplinkai vertinimo vykdymo etapuose;
 • inicijavimas, dalyvavimas projektinėje veikloje numatant priemones mažinančias neigiamą poveikį aplinkai;
 • aplinkos apsaugos monitoringų organizavimas;
 • darbuotojų konsultavimas bei mokymas aplinkosaugos klausimais;
 • naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų, ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir šiltnamio efektą sukeliančių medžiagų ir kt. ataskaitų rengimas ir pateikimas aplinkosaugos institucijoms.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas (aplinkosaugos, elektros inžinerija);
 • ne mažesnė kaip 3 metų patirtis aplinkosaugos srityje (dalyvavimas projektinėje veikloje, aplinkosauginius klausimų kuravimas, aplinkos taršos, fizikinių veiksnių, triukšmo poveikio aplinkai klausimų sprendimas);
 • geras aplinkosaugos reikalavimų reglamentuojančių atliekų, naudojamų cheminių medžiagų, nuotekų tvarkymą, taršos identifikavimą ir apskaitos vykdymą, fizikinių veiksnių poveikio aplinkai vertinimą, aplinkosaugos reikalavimų taikymą statyboje, poveikio aplinkai vertinimą ir kt. išmanymas;
 • patirtis rengiant vidinius teisės aktus, raštus institucijoms;
 • geri anglų kalbos įgūdžiai žodžiu ir raštu;
 • gebėjimas argumentuoti pasiūlymus, sprendimus;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
 • komunikabilumas, kūrybiškumas, organizuotumas, atsakingumas, iniciatyvumas;
 • vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai
 • darbo patirtis energetikos įmonėje;
 • VK arba AK apsaugos nuo elektros kategorija;
 • rusų kalbos mokėjimas.

Siūlome:

 • įdomų ir atsakingą darbą aukščiausio lygio profesionalų komandoje;
 • asmeninio augimo ir profesinio tobulėjimo galimybes;
 • įvadą į darbą, draugiškus kolegas,
 • puikias darbo sąlygas ir priemones;
 • nuotolinio darbo galimybę, pažangią vadybą;
 • sveikatos draudimą (po išbandymo laikotarpio) ir kitas papildomas naudas;
 • darbo užmokestį nuo 1900 EUR iki 2700 eur (su mokesčiais), kintamą atlygio dalį iki 20 proc. metinio bazinio atlygio, priklausančią nuo bendrovės/individualių tikslų pasiekimo.

Atlyginimas

1900-2700 €/mėn. neatskaičius mokesčių
AB „LITGRID“

AB „LITGRID“

AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. „Litgrid“ atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. Mes įgyvendinome strateginius tarptautinių jungčių „NordBalt“ (Lietuva–Švedija) ir „LitPol Link“ (Lietuva–Lenkija) projektus, o šiuo metu įgyvendiname šalies strateginį tikslą – perorientuoti elektros sistemą sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais. Siekdami įtvirtinti šalies energetinį savarankiškumą, puoselėjame atsakomybės, racionalios kūrybos ir dialogo kultūrą.
informacija apie AB „LITGRID“
312
Darbuotojų skaičius
>100 mln. €
Pajamos 2019 m.