Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Marijampolė - Marijampolės savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus veiklai planuoti, finansiniams planams ir ataskaitoms teikti ir užtikrinti viešojo transporto veiklos strategiją.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia kelio ženklų trumpalaikio turto perdavimo naudojimui aktus ir pateikia buhalterijos skyriui;
 • rengia Administracijos direktoriaus įsakymų ir Tarybos sprendimų projektus;
 • ruošia kelio ženklų ūkinio inventoriaus nurašymo aktus;
 • rengia raštus įmonėms ir organizacijoms, susijusioms su aplinkotvarkos, statybos ir ekonomikos klausimų sprendimais;
 • rengia išlaidų sąmatas;
 • kontroliuoja ir sistemina atliktų statybos ir montavimo darbų aktus;
 • rengia ketvirtines ir metines ataskaita susijusias su infrastruktūros plėtra savivaldybėje;
 • planuoja lėšas Vežėjų patirtų nuostolių kompensavimui bei išlaidas, susijusias su lengvatinių bilietų pardavimu keleiviams;
 • priima ir konsultuoja interesantus jiems rūpimais klausimais;
 • pagal kompetenciją nagrinėja piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus ir rengia atsakymus į juos;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms institucijoms;
 • teikia pasiūlymus dėl miesto ir priemiesčio keleivių vežimo maršrutiniais autobusais darbo gerinimo;
 • įveda ir administruoja duomenis viešojo transporto kelionių duomenų informacinėje sistemoje ,,Vintra“;
 • įveda ir administruoja ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistemoje ,,Vektra“;
 • teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;
 • saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
 • atlieka ir kitus nenuolatinio pobūdžio Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo sritį, bei mokėti juos taikyti praktikoje;
 • turėti 1 (vienerių) metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
 • mokėti savarankiškai dirbti, planuoti savo veiklą;
 • sugebėti analizuoti, sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas savo srities klausimais;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis, mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu ,,Internet Explorer“ ,,Microsoft Outlook“ arba ,, Microsoft Outlook Express“ programomis taip pat Viešojo transporto kelionių duomenų informacine sistema ,,Vintra“ ir Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistema ,,Vektra“';
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą, sugebėti bendrauti ir būti komunikabiliu.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »