Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Marijampolė - Marijampolės savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti aplinkotvarkos ir infrastruktūros veiklos strategiją, infrastruktūros inventorizavimą elektroninėje erdvėje.III. VEIKLOS SRITIS
 • Valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • 1 analizuoja teisės aktus, susijusius su keleivių pervežimu, teikia informaciją Vežėjams;
 • koreguoja vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščius, prižiūri informaciją internetinėje svetainėje;
 • 3 inventorizuoja transporto sustojimo, laukimo bei stovėjimo, autobusų stotelių, kelio ženklų vietas;
 • rengia elektroninį maršrutų grafiką moksleivių pavežimo į mokyklas mokykliniais autobusais ir vietinio reguliaraus susisiekimo transportu;
 • įveda duomenis į Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinę sistemą „Vektra“;
 • įveda duomenis Viešojo transporto kelionės duomenų informacinėje sistemoje „Vintra“;
 • rengia leidimus vietinio susisiekimo maršrutams, derina eismo tvarkaraščius;
 • rengia licencijas, licencijų korteles vietinio susisiekimo maršrutų vežėjams;
 • pagal kompetenciją nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus;
 • rengia elektronines duomenų bazes apie atliekų tvarkymo paslaugas savivaldybėje;
 • vykdo želdynų, gėlynų, parkų, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų elektroninį inventorizavimą bei duomenų kaupimą;
 • rengia savivaldybės kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, bei kitų darbo veiklos ataskaitas;
 • rengia Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais;
 • teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, organizuoja dokumentų sisteminimą, bylų perdavimą įforminimui ir saugojimui;
 • tvarko ir atnaujina GIS duomenų bazes susijusias su komunalinio ūkio, aplinkos apsaugos, visuomenės ekologinio švietimo, energetikos ir transporto strategijos įgyvendinimu;
 • inventorizuoja ir nurašo biologinį turtą;
 • rengia perspektyvinius elektroninius planus želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbams atlikti;
 • dalyvauja investicijų į Marijampolės savivaldybės ūkį priežiūros komisijų veikloje, sistemina duomenis;
 • sistemina atliktų inžinerinių tinklų statybos ir montavimo darbų aktus;
 • saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
 • atlieka ir kitus nenuolatinio pobūdžio Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities bakalauro laipsnį;
 • turėti 1 (vienerių) metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais viešojo transporto veiklos administravimą, valstybės tarnybą, bei mokėti juos taikyti praktikoje;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbo veiklą;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei savarankiškai pasirinkti darbo metodus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu išmanyti raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;
 • išmanyti GIS duomenų bazių formavimo ir darbo principus, mokėti dirbti ESRI ArcGIS Desktop programine įranga; Web GIS GeoMap sistema;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook; naršyklėmis Internet Explorer, viešojo transporto kelionių duomenų informacine sistema ,,Vintra“ ir Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistema ,,Vektra“'.
CVB client

Marijampolės savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: