Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Apskaitos ir metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Apskaitos ir metodologijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal Skyriaus kompetenciją atlikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) pavestas funkcijas įgyvendinant valstybės politiką finansinės atskaitomybės srityje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia verslo apskaitos standartų praktinio taikymo metodines rekomendacijas ir paaiškinimus, kaip tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti finansines ataskaitas;
 • nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, vertina užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias buhalterinės apskaitos srityje;
 • teikia pastabas ir pasiūlymus dėl patvirtintų verslo apskaitos standartų pakeitimų, metodinių rekomendacijų ir jų projektų tobulinimo;
 • ruošia medžiagą Verslo apskaitos standartų komiteto posėdžiams;
 • dalyvauja Verslo apskaitos standartų komiteto posėdžiuose, kuriuose svarstomi verslo apskaitos standartų ir metodinių rekomendacijų projektai;
 • supažindina Tarnybos darbuotojus ir valstybės tarnautojus (toliau – darbuotojai), verslo apskaitos standartų metodinių rekomendacijų projektų autorius su komiteto priimtais nutarimais;
 • teikia Tarnybos skyriams metodinę pagalbą apskaitos klausimais;
 • konsultuoja paklausėjus telefonu, raštu ir kitomis ryšio priemonėmis kaip verslo apskaitos standartai turėtų būti taikomi praktikoje;
 • kasmet skelbia ir atnaujina dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų dėl verslo apskaitos standartų taikymo sąrašą;
 • ruošia medžiagą Tarnybos organizuojamiems kursams ir seminarams, skaito paskaitas ir pranešimus Tarnybos organizuojamuose mokymuose bei renginiuose;
 • rengia Tarnybos interneto svetainėje skelbtiną informaciją, susijusią su verslo apskaitos standartais ir jų metodinėmis rekomendacijomis, tarptautiniais apskaitos standartais ir kitais Tarnybos veiklos klausimais:
 • maketuoja Tarnybos interneto svetainėje skelbtinus dokumentus;
 • maketuoja verslo apskaitos standartų metodinių rekomendacijų tekstus, kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius leidybai ar oficialiam paskelbimui rengiamus Tarnybos dokumentus;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais, galiojančių teisės aktų papildymus bei pakeitimus;
 • teikia pasiūlymus ir išvadas dėl parengtų Tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektų;
 • bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, valstybės institucijomis aiškindamasi ir spręsdama iškilusias apskaitos problemas;
 • dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose apskaitos sistemos tobulinimo klausimais, suderinęs su organizatoriais, rengia pranešimus;
 • vykdo kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Finansų ministerijos deleguotas funkcijas, susijusias su Buhalterinės apskaitos įstatymo įgyvendinimu;
 • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos, finansų ar ekonomikos sričių darbo patirtį;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę bei tarptautiniais apskaitos standartais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę.
CVB client

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: