Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Aptarnavimo skyriaus Transporto poskyrio patarėjas (pareiginės algos koeficientas – 7,8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
viršininko 2019 m. liepos 12 d. įs. Nr. 30-V-299

APTARNAVIMO SKYRIAUS TRANSPORTO POSKYRIO PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Klaipėdos aps. VPK) Aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) Transporto poskyrio (toliau – Poskyris) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga Poskyrio veiklos organizavimo ir kontrolės funkcijoms vykdyti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje –Poskyrio personalo, įstaigos transportų priemonių administravimas ir priežiūra.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ūkio arba turto valdymo srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius automobilių transporto eksploataciją;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo tvarką;
4.7. turėti organizacinių, planavimo, analitinio vertinimo, procesų vertinimo gebėjimų;
4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja, planuoja, kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbą, rengia dokumentus susijusius su pavaldžių darbuotojų tarnybos eiga, atsako už Poskyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą;
5.2. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo prevencines priemones dėl galimų korupcijos apraiškų Poskyryje ir asmeniškai atsako už šių priemonių įgyvendinimą;
5.3. organizuoja transporto priemonių remonto ir priežiūros darbus;
5.4. rengia degalų sąnaudų ir eksploatacinių medžiagų ataskaitas;
5.5. rengia automobilių remonto, techninės priežiūros paslaugų ir eksploatacinių medžiagų viešųjų pirkimų paraiškas ir technines specifikacijas, administruoja sutartis;
5.6. administruoja draudimo, techninės priežiūros, valstybinės techninės apžiūros ir transporto priemonių registracijos valstybės įmonėje „Regitra“ duomenis ir dokumentus;
5.7. administruoja telemetrinę transporto kontrolės sistemą;
5.8. centralizuotai atlieka kelionės lapų ir eksploatacijos apskaitą;
5.9. suformuoja ir pateikia Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Buhalterinės apskaitos valdybai degalų faktinio sunaudojimo ir kitas ataskaitas;
5.10. atlieka transporto priemonių rezervacijas telemetrinėje transporto kontrolės sistemoje, keičia rezervacijas dėl optimalaus transporto panaudojimo;
5.11. vykdo elektronine forma faktinę transporto priemonių padangų ir akumuliatorių apskaitą, organizuoja jų išdavimą ir nurašymą;
5.12. teikia siūlymus dėl susidėvėjusių transporto priemonių tolesnio panaudojimo ar nurašymo, tvarko dokumentaciją;
5.13. komplektuoja naujai įsigyjamas transporto priemones, perduoda darbuotojams naudoti;
5.14. administruoja eismo įvykiuose nesuremontuojamai sugadintas ar su nutrūkusia eksploatacija transporto priemones;
5.15. siunčia remontuoti transporto priemones į autoservisus, kontroliuoja sutartinių įsipareigojimų vykdymą laiku ir pagal sutartyje nurodytas kainas;
5.16. organizuoja ir pristato transporto priemones Klaipėdos aps. VPK padaliniams po remonto ar perduoda ir pristato pakaitines transporto priemones jų remonto metu;
5.17. tvarko atliktų remontų dokumentaciją, tvarko kiekvienos transporto priemonės remontų apskaitą (elektroninė transporto priemonės kortelė);
5.18. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja metinio veiklos plano vykdymą, atlieka stebėseną, teikia veiklos ataskaitas Klaipėdos aps. VPK viršininko nustatyta tvarka;
5.19. atlieka mažos vertės pirkimus;
5.20. rengia Vidaus saugumo fondo projektų ataskaitas;
5.21. organizuoja transporto priemonių pardavimo aukcionus;
5.22. tvarko priskirto turto duomenis atsakingo asmens modulyje;
5.25. pildo poskyrio darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
5.26. tvarko transporto priemonių duomenis VTIPS sistemoje;
5.27. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriui keliami tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (141) »