Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Aptarnavimo skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 9; 941 Eur atskaičiavus mokesčius; darbo vieta Kėdainiuose) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Migracijos departamento prie

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2019 m. vasario 22 d.

įsakymu Nr. 3K-33

APTARNAVIMO skyriaus vedėjo

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti skyriui pavestų funkcijų ir uždavinių vykdymą asmenų aptarnavimo, komunikacijos ir Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Migracijos departamentas) darbuotojų kvalifikacijos kėlimo srityse.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – veiklos planavimas ir organizavimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį klientų aptarnavimo ir (ar) informacinių technologijų srityse;

Nr. 3K-74, 2019-05-09, Migracijos departamento prie LR VRM direktoriaus įsakymas

4.3. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautinius dokumentus, reglamentuojančius Migracijos departamento veiklos sritis, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

4.5. mokėti dirbti „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu;

4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nustatyta šiai pareigybei Migracijos departamento direktoriaus patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, atsako už skyriaus funkcijų vykdymą, veiklos organizavimą, vidaus administravimą ir darbo drausmę;

5.2. koordinuoja ir užtikrina tinkamą informacijos apie Migracijos departamento veiklą teikimą telefonu, el. paštu ir kitomis telekomunikacinėmis priemonėmis bei kanalais;

5.3. koordinuoja ir užtikrina tinkamą asmenų, kurie naudojasi Lietuvos migracijos informacinės sistemos, Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos teikiamomis paslaugomis, konsultavimą;

5.4. užtikrina vienodo informacijos teikimo Migracijos departamente standartą, rengia pasiūlymus su standartizuoto asmenų aptarnavimo užtikrinimu ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimu susijusiais klausimais;

5.5. inicijuoja ir įgyvendina asmenų pasitenkinimo Migracijos departamento teikiamomis paslaugomis vertinimo priemones, atlieka asmenų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis analizę;

5.6. analizuoja skyriuje aptarnaujamų asmenų srautus, teikiamų paslaugų apimtis, techninius jų parametrus, apdoroja ir rengia informaciją, pasiūlymus su paslaugų teikimu ir aptarnavimu, darbo procesų optimizavimu susijusiais klausimais;

5.7. techninėmis bei organizacinėmis priemonėmis užtikrina informacijos apie Migracijos departamento veiklą pasiekiamumą asmenims;

5.8. koordinuoja Migracijos departamento interneto svetainių ir darbuotojų žinių bazės administravimą ir jos turinio atnaujinimą pagal skyriaus kompetenciją;

5.9. analizuoja Migracijos departamento darbuotojų mokymų poreikį, teikia pasiūlymus dėl darbuotojų mokymų vykdymo ir mokymų programų rengimo;

5.10. rengia skyriaus darbuotojų mokymų programas (modulius), užtikrina naujų skyriaus darbuotojų parengimą darbui, organizuoja tęstinį skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

5.11. pasirašo skyriaus parengtus dokumentus;

5.12. rengia skyriaus veiklos ataskaitas, susijusias su asmenų aptarnavimu;

5.13. nagrinėja ir atsako į asmenų skundus, prašymus, pareiškimus;

5.14. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų pagal skyriaus kompetenciją;

5.15. teikia Migracijos departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus darbuotojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;

5.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Migracijos departamento kancleriui.
CVB client

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: