Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Aptarnavimo skyrius Vedėjas (pareiginės algos koeficientas - 9,29) (karjeros valstybės tarnautojas)

Panevėžys - Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Pareigybės aprašymas

APTARNAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(padalinio grupės kodas – , funkcijos kodas – )

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Panevėžio aps.
VPK) Aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga Skyriaus veiklos organizavimo ir kontrolės funkcijoms vykdyti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – Skyriaus veiklos organizavimas, valdymas, kontrolė, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ūkio arba turto valdymo srityje;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, automobilių transporto eksploataciją, viešuosius pirkimus, paimtų daiktų valdymą;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir policijos veiklą;
4.6. turėti organizacinių, planavimo, analitinio vertinimo, procesų vertinimo gebėjimų;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo tvarką;
4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, atsako už Skyriaus uždavinių įgyvendinimą, vidaus administravimą ir funkcijų vykdymą;
5.2. teikia siūlymus įstaigos vadovybei dėl Skyriaus veiklos, procesų optimizavimo;
5.3. teikia siūlymus įstaigos vadovybei dėl nekilnojamojo turto, inžinerinių komunikacijų, transporto priemonių, baldų ir kito turimo turto eksploatacijos, remonto, pirkimų organizavimo, inicijuoja šio turto eksploatacinių savybių esminio pagerinimo priemones;
5.4. nuolat vykdo teisėtumo pažeidimų darbuotojams atliekant tarnybines funkcijas kontrolės ir prevencijos priemones, asmeniškai atsako už šių priemonių įgyvendinimą;
5.5. pagal suteiktus įgaliojimus vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę, kitas vidaus kontrolės priemonės;
5.6. įvykus avarijai (statinio konstrukcijų, vandentiekio, elektros tinklų ir pan.) priima savarankiškai, skubos tvarka sprendimą pirkti paslaugas ir darbus avarijos padariniams pašalinti;
5.7. organizuoja ir dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;
5.8. pagal kompetenciją teikia siūlymus įstaigos viršininkui dėl Skyriaus darbuotojų skyrimo, atleidimo, vertinimo, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo, darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo, priedų ir priemokų darbuotojams skyrimo;
5.9. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja metinio veiklos plano vykdymą, atlieka stebėseną, teikia veiklos ataskaitas Panevėžio aps. VPK viršininko nustatyta tvarka;
5.10. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo prevencines priemones dėl galimų korupcijos apraiškų Panevėžio aps. VPK Skyriuje ir asmeniškai atsako už šių priemonių įgyvendinimą;
5.11. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka tiesioginių pavaldinių tarnybinės veiklos vertinimą;
5.12. pagal kompetenciją pasirašo Skyriuje parengtus dokumentus, kontroliuoja užduočių vykdymą, naudojasi policijos informaciniais registrais;
5.13. atstovauja Skyriui pasitarimuose įstaigoje, o įstaigos viršininko pavedimu – įstaigai kitose institucijose;
5.14. vykdo kitus su Panevėžio aps. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti policijos įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Panevėžio aps. VPK viršininko pavaduotojui, atsakingam už veiklos organizavimą ir išteklių valdymą.
CVB client

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: