Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Birštonas - Birštono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis - A.
 • Pareigybės kategorija - 12
 • Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė – reikalinga padėti skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus darbą ir užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su priskirtomis skyriui funkcijomis ir Savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą. Vykdyti skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant.III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • tvarko adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerių) suteikimą ir keitimą;
 • priima bei išduoda fiziniams bei juridiniams asmenims reikiamą planavimo bei projektavimo dokumentaciją;
 • pritaria statinių projektams, derina teritorijų planavimo dokumentus, žemės sklypų ribų ir apribojimų planus, topografinius planus, geodezines nuotraukas;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis projektavimo, statybos, teritorijų planavimo ir žemėtvarkos klausimais ir kitais priskirtais veiklos klausimais;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus priskirtais veiklos klausimai;.
 • dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje, pagal pareikalavimą atlieka objektų patikrą, analizuoja inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą;
 • gavus įgaliojimą, atstovauja savivaldybei teisme pagal savo kompetenciją;
 • rengia dokumentus pagal savo kompetenciją, vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus funkcijomis susijusius nuolatinio ir nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
 • nesant skyriaus vedėjo (atostogos, laikinas nedarbingumas, tarnybinės komandiruotės ir kt.), atlieka jo funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statybos, bendrąjį, detalųjį ir specialųjį planavimą, žemės reformą, saugomas teritorijas, kadastro ir registro funkcijas, dokumentų rengimo, raštvedybos taisykles ir mokėti juos taikyti praktikoje;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą (A2 lygis pagal Europass);
 • mokėti dirbti kompiuteriu su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, AutoCad, Revit, ArchiCad, ArchWiev GIS, IS Infostatyba programomis.
CVB client

Birštono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: