Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Darbo pobūdis

1. Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14.
 • Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo teisinio reglamentavimo bazės, priemonių, programų rengimui, užduočių formavimui ir įgyvendinimo koordinavimui.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia, dalyvauja rengiant LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas (vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato sistema, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), transporto priemonių), tvarkymo klausimais ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • rengia, dalyvauja rengiant atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas (vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato sistema, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), transporto priemonių), tvarkymo kryptis ir priemones, koordinuoja šių priemonių įgyvendinimą savivaldybėse;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendina atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas (vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato sistema, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), transporto priemonių), tvarkymo strateginius dokumentus;
 • nagrinėja klausimus, susijusius su atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas (vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato sistema, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), transporto priemonių), tvarkymu, teikia pasiūlymus dėl efektyvesnio šių atliekų tvarkymo;
 • pagal nustatytas veiklos sritis nagrinėja LR Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės pavedimuose, piliečių ir organizacijų prašymuose pateiktas problemas, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui ir Atliekų departamento direktoriui;
 • nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, Vyriausybės, kitomis valstybės institucijomis atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas (vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato sistema, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), transporto priemonių), tvarkymo klausimais;
 • pagal nustatytas veiklos sritis teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms, savivaldybėms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems asmenims;
 • nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose pagal nustatytas veiklos sritis;
 • rengia, dalyvauja rengiant pasitarimus, seminarus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • dalyvauja organizuojant ir vykdant visuomenės informavimą, švietimą pagal nustatytas veiklos sritis;
 • nustatytąja tvarka dalyvauja aplinkos ministro, Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse, tarybose, komisijose ir (ar) organizuoja jų darbą;
 • užtikrina informacijos sklaidą ministerijos interneto tinklalapyje pagal nustatytas veiklos sritis;
 • teikia siūlymus Skyriaus vedėjui Skyriaus veiklos gerinimo klausimais;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties, technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • būti susipažinęs su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais nacionaliniais ir ES teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą;
 • mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: