Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Darbo pobūdis

 • Atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo energijos gamybai politikos įgyvendinimo srityje vykdymą, teisės aktams ir kitiems dokumentams skyriaus kompetencijos klausimais rengti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus strateginius ir planavimo dokumentus;
 • analizuoja iš atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos rėmimo priemonių ir kainodaros įtaką šių šaltinių naudojimo plėtrai Europos Sąjungos šalyse;
 • teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • rengia su atsinaujinančių išteklių energijos plėtra susijusių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
 • bendradarbiauja su kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis pagal skyriaus vadovo nurodytus uždavinius;
 • analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų paklausimus ar pavedimus, rengia raštus, dokumentus, informaciją, ataskaitas, pažymas skyriaus kompetencijos klausimais;
 • analizuoja ir sistemina informaciją valstybės pagalbos schemos atsinaujinančių energijos išteklių srityje derinimo su Europos Komisija klausimais;
 • rengia, sistemina bei analizuoja teisinę ir techninę informaciją atsinaujinančių išteklių energijos klausimais;
 • dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje;
 • atsako už skyriaus bylų tvarkymą ir perduoda jas archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ar kitais neatvykimo į darbą atvejais;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, teritorijų planavimo, verslo, vadybos ar viešojo administravimo krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atsinaujinančių energijos išteklių sektoriaus veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti nagrinėti ir taikyti teisės aktus, rengti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti analitinę medžiagą ir išvadas, mokėti taikyti Dokumentų rengimo taisyklės ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 

Other company job ads:

All ads of this company (98) »