Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Audito kokybės patikrinimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Audito kokybės patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 12.
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką audito ir finansinės atskaitomybės srityje, siekiant kad būtų užtikrinta auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra ir finansinės atskaitomybės informacijos patikimumas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja atliekant auditorių ir audito įmonių finansinių ataskaitų audito kokybės periodinius tikrinimus ir tyrimus, apibendrintus tikrinimo ir tyrimo rezultatus, siūlomus sprendimus teikia Skyriaus vedėjui ir Audito priežiūros komitetui (toliau – Komitetas);
 • dalyvauja atliekant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 537/2014 pažeidimo tyrimus;
 • peržiūri ir teikia nuomonę dėl metinių finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų planų, jas atliekančių auditorių kontrolierių kandidatūrų, tikrina peržiūrų planų faktinį įvykdymą;
 • prireikus, dalyvauja atliekant finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras;
 • nagrinėja auditorių kontrolierių atliktų finansinių ataskaitų audito peržiūrų ataskaitas, rekomendacijas, apibendrintą medžiagą ir siūlomus sprendimus pateikia Skyriaus vedėjui ir Komitetui;
 • vertina, analizuoja Lietuvos auditorių rūmų (toliau – Auditorių rūmai) ir kitų šalių pateiktą medžiagą, reikalingą audito kokybei užtikrinti, Auditorių rūmų siūlomus sprendimus dėl finansinių ataskaitų audito peržiūros metu nustatytų trūkumų ir apibendrintą informaciją bei pasiūlymus teikia Skyriaus vedėjui ir Komitetui.
 • atstovauja Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) bendradarbiaujant su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis atliekant finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimus;
 • atstovauja Tarnybai audito viešosios priežiūros klausimais valstybės ir kitose priežiūros institucijose;
 • atstovauja Tarnybai Auditorių rūmų ir kitų auditorius vienijančių profesinių organizacijų visuotiniuose susirinkimuose, valdymo ir kolegialių organų posėdžiuose;
 • atstovauja Tarnybai Europos Komisijos sudarytuose komitetuose ir darbo grupėse, kai nagrinėjami su viešąja priežiūra susiję klausimai;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis, inicijuoja bendradarbiavimo sutartis, užtikrina tinkamą šių sutarčių vykdymą;
 • teikia pasiūlymus dėl galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo ar naujų rengimo;
 • vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar teisės krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);
 • 3 būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais auditą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę.
CVB client

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: