Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyrius vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koef. 8 (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymo Nr. 40P-36 redakcija)


AUGALININKYSTĖS IR AGRARINĖS APLINKOSAUGOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių ekologiškų maisto produktų tvarkymą viešojo maitinimo subjektuose bei ekologiškų ne maistui skirtų žemės ūkio produktų gamybą ir jų tiekimą rinkai, rengimui ir derinimui.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – ekologiškų maisto produktų tvarkymo viešojo maitinimo subjektuose gamybos ir tiekimo rinkai bei ekologiškų ne maistui skirtų žemės ūkio produktų gamybos ir tiekimo rinkai reglamentavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, bei Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ekologiškų produktų gamybą bei ženklinimą ir šių produktų tiekimą rinkai;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų, gyvybės mokslų arba žemės ūkio ir veterinarijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;

4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

4.5. kompetencijos ribose sugebėti rengti teisės aktų projektus, atlikti rengiamų Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su pareigybės funkcijomis analizę ir derinimą, rengti reikalingus ministerijos vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus bei išvadas;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbo veiklą;

4.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo ir koordinuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir priemonių, susijusių su ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimu, tvarkymu viešojo maitinimo subjektuose, kokybe, ženklinimu, tiekimu rinkai rengimą ir derinimą;

5.2. vykdo ir koordinuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir priemonių, susijusių su ne maistui skirtų ekologiškų žemės ūkio produktų tiekimu rinkai, rengimą ir derinimą;

5.3. vykdo ir koordinuoja Šiaurės Lietuvos karstinio regiono ekstensyvaus ūkininkavimo metodų plėtrą ir su tuo susijusių teisės aktų rengimą ir derinimą;

5.4. koordinuoja ekologiškų produktų ženklinimo ir ženklų naudojimo pagal Europos Sąjungos reglamentus ir nacionalinius teisės aktus kontrolę;

5.5. pagal kompetenciją rengia, derina pozicijas bei jas pristato atstovaujant ministeriją Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;

5.6. pagal kompetenciją rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų;

5.7. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią medžiagą;

5.8. organizuoja visuomenės informavimą apie ekologiškų produktų gamybą, perdirbimą, ženklinimą ir realizavimą;

5.9. pagal kompetenciją kaupia ir analizuoja informaciją apie tarptautinius projektus ir jų vykdymo perspektyvas;

5.10. teikia siūlymus dėl mokslinių darbų atlikimo savo veiklos srityje;

5.11. atstovauja ministeriją savo kompetencijos ribose;

5.12. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: