Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 38.
 • Lygis – A.
 • Kategorija – 12
 • Vyriausiasis specialistas vertina registracijai pateiktus duomenis apie augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje, teikia rekomendacijas dėl augalų apsaugos produktų įregistravimo/neįregistravimo, siūlo rizikos mažinimo priemones.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vertina pateiktų duomenų išsamumą apie augalų apsaugos produkto veikliosios medžiagos išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje;
 • vertina veikliųjų medžiagų ir jų metabolitų skilimo kelią ir greitį dirvožemyje aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis, fotolizės įtaką medžiagų skilimui, medžiagų potencialą akumuliacijai;
 • vertina veikliųjų medžiagų ir jų metabolitų mobilumą dirvožemyje pagal adsorbcijos, išsiplovimo, lizimetrinius ar išsiplovimo lauko tyrimų duomenis, atlieka medžiagų prasiplovimo vertinimą FOCUS grupės modeliais;
 • vertina veikliųjų medžiagų ir jų metabolitų skilimo kelią ir greitį vandenyje, hidrolizės bei fotolizės įtaką skilimui, pagal medžiagų savaiminio biologinio skilimo gebą, pasiskirstymą sistemoje vanduo/nuosėdos, atlieka medžiagų patekimo į paviršinius vandenis vertinimą FOCUS grupės modeliais;
 • vertina medžiagų skilimo kelią ir greitį ore, atsižvelgiant į turimus stebėsenos duomenis,
 • vertina veikliųjų medžiagų, jų svarbių metabolitų numatomas gamtines koncentracijas dirvožemyje, gruntiniame, paviršiniame vandenyje ir nuosėdose bei ore;
 • rekomenduoja praktiškai pritaikomas rizikos mažinimo priemones;
 • taiko Komisijos reglamento (ES) Nr.546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 nuostatas;
 • rengia veikliųjų medžiagų vertinimo ataskaitų projektus išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje vertinimo skyrių dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo ar patvirtinimo atnaujinimo Europos Sąjungoje;
 • dalyvauja Europos Maisto saugos institucijos organizuojamos Augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų rizikos vertinimo išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje specialistų darbo grupių susitikimuose;
 • dalyvauja susirinkimuose, seminaruose, konferencijose, susitikimuose, rengiamuose augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje klausimais Lietuvoje ir užsienyje;
 • 12 vykdo tarnybos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tarnyboje bei skyriuje įgyvendinant ISO:9001 kokybės vadybos sistemą (procesus);
 • prireikus, rengia informaciją, ruošia raštų projektus, susijusiais su skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus ar Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimu.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties, biomedicinos mokslų studijų srities biologijos arba ekologijos krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, augalų apsaugos produktų tiekimą į rinką, cheminių medžiagų ir mišinių (tiek kiek tai susiję su augalų apsaugos produktais) klasifikavimą ir ženklinimą;
 • būti susipažinus su Europos Sąjungos teisės aktais reglamentuojančiais augalų apsaugos produktų tiekimą rinkai;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • žinoti raštvedybos taisykles;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • žinoti registracijai reikalingų augalų apsaugos produktų ir veikliųjų medžiagų duomenų reikalavimus;
 • žinoti tarptautiniu mastu pripažįstamus augalų apsaugos produktų ir jų veikliųjų medžiagų vertinimo principus/metodikas;
 • būti susipažinus su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) metodais, pagal kuriuos turi būti atlikti tyrimai veikliųjų medžiagų išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje;
 • žinoti Lietuvos teritorijai būdingas agrometeorologines sąlygas bei būdingų dirvožemių savybes;
 • mokėti atlikti modeliavimus FOCUS grupės modeliais;
 • mokėti taikyti Komisijos reglamento (ES) Nr.546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 nuostatas.
CVB client

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: