Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno apygardos teismas

Darbo pobūdis

 • Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėjas (toliau – teisėjo padėjėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Teisėjo padėjėjo pareigybė yra reikalinga patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje, padėti teisėjui susipažinti ir išanalizuoti bylos medžiagą ruošiantis bylos nagrinėjimui, atlikti kitus teisėjo pavedimus, nesusijusius su teisingumo vykdymu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:
 • Išanalizuoja teismo posėdžiams rengiamų bylų, kurias Kauno apygardos teismas nagrinėja pirmąja arba apeliacine instancija, prašymų atnaujinti procesą, kitų teismui pateikiamų procesinių prašymų, pareiškimų, skundų medžiagą, įvertina ir apibendrina byloje keliamas teisės aiškinimo ir taikymo problemas, ir apie jas referuoja teisėjui pasiūlant galimus minėtų problemų sprendimo būdus.
 • Surenka ir pateikia teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus teisės normų aktus, teisinę ir kitokią informaciją, ją analizuoja ir teikia išvadas.
 • Rengia teismo procesinių dokumentų projektus.
 • Vykdo teisėjo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus su pasiruošimu bylos nagrinėjimui susijusius nurodymus.
 • Rengia pranešimus tais atvejais, kai teisėjas byloje, nagrinėjamoje apeliacine tvarka, dalyvauja kaip pranešėjas.
 • Teisėjo pavedimu tiria gautus asmenų pareiškimus ar prašymus bei pateikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamus raštus.
 • Rengia dokumentų, susijusių su teisinės pagalbos prašymais ir teisiniu bendradarbiavimu, projektus bei kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus.
 • Prisideda prie medžiagos, reikalingos teismų praktikos apibendrinimams ir analizei, rinkimo ir sisteminimo.
 • Teisėjų tarybos nustatyta tvarka vykdo pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su teismų procesinių sprendimų skelbimu Nacionalinės teismų administracijos interneto tinklalapyje (procesinių dokumentų nuasmeninimas).
 • Vykdo teismo pirmininko patvirtintoje tvarkoje šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO);
 • Vykdo kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, teisėjų pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti socialinių mokslų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį teisės bakalauro ir teisės magistro (dvipakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą).
 • Gerai išmanyti ir gebėti praktiškai taikyti Lietuvos Respublikos teisės normų aktus, reglamentuojančius teismų sistemą, kompetenciją ir veiklą, teismo procesą, civilinius, darbo, baudžiamuosius materialinius teisinius santykius, viešąjį administravimą, būti susipažinusiam su kitais Lietuvos Respublikos teisės normų aktais, nuolat sekti teismų praktiką bei teisės doktriną
 • Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės sistema, išmanyti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, būti susipažinusiam su Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, sekti šio teismo praktiką.
 • Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti apibendrinimus ir išvadas.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 • Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės normų aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo metodiką.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programinis paketas).
 • Turėti gerus dalykinio bendravimo įgūdžius.
 • Turėti praktinio darbo teisme patirtį arba būti atlikus praktiką teisme, prokuratūroje ar advokatų kontoroje.
CVB client

Kauno apygardos teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: