Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Bendrasis skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kretinga - Kretingos rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11.
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimų vykdymą, aptarnauti Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžius, užtikrinti, kad tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimai būtų parengti laikantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų.

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių projektus tarybos veiklos klausimais;
 • organizuoja Savivaldybės tarybai teikiamų sprendimų projektų svarstymą tarybos komitetuose;
 • renka, sistemina ir komplektuoja medžiagą Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiams;
 • elektroniniu būdu pateikia Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybai Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, papildomus dokumentus, susijusius su parengtais sprendimų projektais, sprendimų kopijas, mero potvarkius dėl tarybos posėdžių sušaukimo, darbotvarkes ir informuoja jį apie Savivaldybės tarybos posėdžių laiką ir vietą;
 • koordinuoja ir protokoluoja Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžius, formuoja jų dokumentų bylas, daro skaitmeninius garso įrašus ir juos archyvuoja, sutvarko pagal reikalavimus Savivaldybės tarybos posėdžiuose priimtus dokumentus ir rengia protokolų išrašus ir patvirtina Savivaldybės tarybos sprendimų kopijas;
 • tvarko Savivaldybės tarybos narių darbo laiko apskaitą;
 • konsultuoja Savivaldybės tarybos narius dokumentų rengimo ir įforminimo klausimais ir padeda rengti Savivaldybės tarybos nariams sprendimų projektus;
 • reikalauja ir kontroliuoja, kad rengiant dokumentus Savivaldybės tarybos posėdžiams būtų laikomasi Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų;
 • teikia informaciją Informacinių technologijų skyriui dėl paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje apie Savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių laiką, datą ir vietą, darbotvarkę, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus;
 • teikia rajono spaudai pranešimus apie Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkę, laiką ir vietą;
 • teikia rajono spaudai elektroniniu būdu būtinus skelbti priimtus Savivaldybės tarybos sprendimus;
 • Teisės aktų informacinei sistemai (TAIS) teikia tarybos sprendimų projektus (elektroninius dokumentus ir (ar) jų skaitmenines kopijos su reikalingais priedais) nustatyta tvarka ir forma;
 • teikia ir atsiima iš Teisės aktų registro (TAR) tarybos sprendimų elektroninius dokumentus ir (ar) jų skaitmenines kopijas nustatyta tvarka ir forma;
 • prieš kiekvieną Savivaldybės tarybos posėdį Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ publikuoja posėdžio darbotvarkę;
 • organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimų vykdymą;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe;
 • tvarko pagal raštvedybos reikalavimus ir perduoda į archyvą saugoti Savivaldybės tarybos ir jos komitetų dokumentus;
 • tvarko, redaguoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių deklaruojančių asmenų (vardinį) pareigybių sąrašą Interesų deklaracijų informacinėje sistemoje (IDIS);
 • organizuoja studentų praktikos procesą;
 • vykdo rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar Bendrojo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, viešojo administravimo krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, laikytis raštvedybos reikalavimų, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Kretingos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: