Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Bendrasis skyrius Vyriausiasis specialistas (savivaldybės kalbos tvarkytojas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto (kalbos tvarkytojo) pareigybė reikalinga kontroliuoti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, konsultuoti asmenis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais, vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo informacinę ir šviečiamąją veiklą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • kontroliuoja, kaip Savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą;
 • kontroliuoja, ar Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas;
 • kontroliuoja, ar Savivaldybės viešieji užrašai taisyklingi, derina šių užrašų bei reklamos projektus;
 • kontroliuoja, ar Savivaldybės įstaigose, įmonėse ir organizacijose visi dokumentai tvarkomi taisyklinga valstybine kalba;
 • kontroliuoja, ar valstybinė kalba vartojama Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų valstybinės kalbos klausimais projektus;
 • kontroliuoja kalbos vartojimo taisyklingumą Savivaldybėje – tikrina, redaguoja ir vizuoja Savivaldybės teisės aktus (Savivaldybės tarybos, Kolegijos sprendimų projektus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus), siunčiamus Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei bei kitus raštus, siekiant, kad dokumentų kalba būtų taisyklinga ir dokumentai būtų parengti pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • tikrina ir redaguoja Savivaldybės interneto svetainės kalbos taisyklingumą;
 • nagrinėja pagal savo kompetenciją juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus;
 • konsultuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
 • pagal savo kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius kalbos vartojimo klausimais;
 • reikalauja iš atsakingų pareigūnų pašalinti nustatytus trūkumus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus įstatymų nustatytais atvejais;
 • pagal savo kompetenciją nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
 • vykdo kitus Bendrojo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos (lituanistikos) krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kalbos tvarkytojo ar kalbos redaktoriaus srityje;
 • būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus, kitus teisės aktus, nustatančius valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus, Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
CVB client

Kauno rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: