Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Raseiniai - Raseinių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10.
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga registruoti piliečių prašymus ir skundus; registruoti Raseinių rajono savivaldybės (toliau – rajono Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymus, tvarkyti jų apskaitą ir pateikti vykdytojams; rengti ir išduoti licencijas: verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, organizuoti mažąsias loterijas, kelių transporto veiklos; rengti ir išduoti leidimus: verstis prekyba nefasuotais naftos produktais, suskystintomis naftos dujomis, vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, lengvaisiais automobiliais taksi.III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • priima iš piliečių prašymus, atlieka prašymų ir atsakymų į prašymus registraciją bei siuntimą;
 • sistemina gaunamus dokumentus ir informaciją;
 • registruoja rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, tvarko jų apskaitą ir pateikia vykdytojams;
 • įgyvendina Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatyme nustatytus reikalavimus, kreipiasi į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisiją dėl rajono Savivaldybės patvirtintų dokumentų blankų vertinimo;
 • pateikia Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos paraišką įregistruoti saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir parengia saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir grafinį projektą;
 • dalyvauja komisijų, darbo grupių posėdžiuose bei susirinkimuose, surašo jų protokolus;
 • rengia pagal kompetenciją licencijų ir leidimų išdavimo tvarkos aprašus bei taisykles;
 • rengia, pasikeitus teisėms aktams, atnaujina savo srities administracinių paslaugų teikimo aprašymus;
 • priima paraiškas licencijoms verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gauti. Pagal administracijos direktoriaus įsakymus išduoda licencijas, registruoja, stabdo jų galiojimą, naikina galiojimo sustabdymą, papildo, patikslina, naikina galiojimą;
 • priima paraiškas licencijoms mažmenine prekyba tabako gaminiais gauti. Pagal administracijos direktoriaus įsakymus išduoda licencijas, registruoja, stabdo jų galiojimą, naikina galiojimo sustabdymą, papildo, patikslina, naikina galiojimą;
 • priima prašymus didmeninės ir mažmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais leidimams gauti. Pagal administracijos direktoriaus įsakymus išduoda leidimus, registruoja, stabdo jų galiojimą, naikina galiojimo sustabdymą, papildo, patikslina, naikina galiojimą;
 • priima prašymus didmeninės ir mažmeninės prekybos suskystintomis naftos dujomis leidimams gauti. Pagal administracijos direktoriaus įsakymus išduoda leidimus, registruoja, stabdo jų galiojimą, naikina galiojimo sustabdymą, papildo, patikslina, naikina galiojimą;
 • priima prašymus licencijoms ir licencijų kopijoms vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, rajono Savivaldybės teritorijoje, gauti; pagal administracijos direktoriaus įsakymus jas išduoda, pratęsia, atnaujina ir panaikina;
 • priima prašymus leidimams vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutai, rajono Savivaldybės teritorijoje gauti; pagal administracijos direktoriaus įsakymus juos išduoda ir pratęsia;
 • priima prašymus leidimams vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, rajono Savivaldybės teritorijoje gauti; pagal administracijos direktoriaus įsakymus juos išduoda, patikslina, sustabdo jų galiojimą, naikina galiojimo sustabdymą, naikina galiojimą;
 • priima prašymus licencijoms organizuoti mažąsias loterijas, rajono Savivaldybės teritorijoje gauti; pagal administracijos direktoriaus įsakymus jas išduoda, patikslina, sustabdo jų galiojimą, naikina galiojimo sustabdymą, naikina galiojimą;
 • tvarko teisės aktais priskirtus registrus, teikia informaciją VĮ Registrų centrui per informacinę sistemą LIS, statistinius duomenis apie licencijas/leidimus valstybės institucijoms jų prašoma forma;
 • registruoja licencijas/leidimus rajono Savivaldybės teisės aktais nustatytos formos žurnaluose;
 • rengia skelbtiną informaciją apie išduotas, papildytas, patikslintas licencijas/ leidimus, licencijų/leidimų galiojimo sustabdymą, panaikinimą, licencijų/leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą rajono Savivaldybės interneto svetainei;
 • rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir kontroliuoja jų vykdymą savo veiklos klausimais;
 • pagal archyvų reikalavimus tvarko vedamas bylas;
 • vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio teisėtus rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus ar skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais prekybos, licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais išdavimo klausimus, licencijų, licencijų kopijų bei leidimų išdavimą kelių transporto veiklai, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius prekybos nefasuotais naftos produktais bei suskystintomis naftos dujomis išdavimo klausimus, vietos savivalda;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas, gebėti bendrauti;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.
CVB client

Raseinių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: