Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) planavimo dokumentus, rinkti įvykių energetikos sektoriuje statistiką, organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras, aukcionus, kaupia duomenis turto valdymo sistemoje.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • dalyvauja rengiant strateginio veiklos planavimo dokumentus;
 • kiekvieną ketvirtį teikia duomenis apie VEI veiklos rezultatus į SIS;
 • rengia VEI metų veiklos planą ir, esant poreikiui, jo pakeitimus;
 • renka ir apibendrina iš VEI skyrių gautą informaciją (kiekvieną ketvirtį rengia VEI teritorinių skyrių nurodymų ir administracinių teisės pažeidimų protokolų ataskaitas, veiklos rodiklių ataskaitas, išduotų atestatų eksploatuoti energetikos įrenginius ataskaitas) ir dalyvauja rengiant metų veiklos ataskaitą;
 • sistemina informaciją apie atliekamą energetikos įrenginių ir energetikos objektų valstybinę kontrolę;
 • rengia dokumentus VEI informacinių sistemų valdymo ir priežiūros klausimais;
 • teikia pasiūlymus dėl VEI teritorinių skyrių nagrinėjamų skundų terminų stebėsenos;
 • organizuoja VEI darbuotojų medicininius patikrinimus;
 • dalyvauja nustatant materialaus ir nematerialaus turto poreikius VEI skyriuose;
 • rengia reikiamus VEI organizuojamų prekių pardavimo viešųjų aukcionų dokumentus, VEI turto nurašymo dokumentus;
 • tvarko duomenis turto valdymo sistemoje;
 • organizuoja VEI administracinių patalpų nuomos pirkimus, prižiūri jų eigą;
 • rengia, esant poreikiui, viešųjų pirkimų planus, suvestines, ataskaitas, kitus viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia VEI viešųjų pirkimų komisijai, prižiūri ir atsako už šių pirkimų eigą ir procedūrų atitikimą teisės aktų reikalavimams, viešina informaciją apie vykdomus viešuosius pirkimus, užtikrina numatomų vykdyti viešųjų pirkimų verčių skaičiavimą;
 • pagal kompetenciją rengia ir / arba dalyvauja rengiant teisės aktų, jų pakeitimų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
 • esant poreikiui dalyvauja rengiant Europos Sąjungos finansuojamus projektus;
 • pagal kompetenciją rengia VEI teisės aktų, jų pakeitimų projektus, VEI susirašinėjimo su valstybės valdymo ir kitomis institucijomis raštų ar kitų dokumentų projektus;
 • sudaro pagal dokumentacijos planą skyriui priskirtas bylas;
 • pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą VEI darbuotojams viešųjų pirkimų organizavimo, veiklos planavimo, turto valdymo klausimais;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio su VEI funkcijomis susijusius, VEI viršininko, viršininko pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus;
 • Skyriaus vedėjo atostogų, komandiruotės ar ligos metu atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti technologijos mokslų srities arba socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, dokumentų rengimą, valstybinę energetikos kontrolę, taip pat su viešai skelbiamais energetikos ministro įsakymais, VEI nuostatais, VEI viršininko įsakymais bei pareigų aprašymu, gebėti teisės aktų reikalavimus taikyti savo darbe;
 • mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją, jos pagrindu rengti išvadas ir pasiūlymus; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »