Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Biologinės įvairovės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Ignalina - Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

Darbo pobūdis

1. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 9.
 • Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti bioįvairovės tyrimus ir apsaugos programas, kontrolę, stebėti ir analizuoti gamtinių vertybių būklę Labanoro regioninio parko teritorijoje ir Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijai (toliau – Direkcija) priskirtose kitose saugomose teritorijose, dalyvauti gamtotvarkos planų rengime ir įgyvendinime, vykdyti visuomenės informavimo ir švietimo darbą.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja rengiant ir vykdant biologinės įvairovės, kraštovaizdžio tyrimų ir apsaugos programas;
 • organizuoja ir vykdo gamtinių vertybių inventorizaciją, vykdo monitoringo darbus;
 • stebi ir analizuoja gamtinių vertybių būklę;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gamtotvarkos planus;
 • pagal kompetenciją kontroliuoja apsaugos ir režimo laikymąsi;
 • pagal kompetenciją teisės aktų pažeidėjams taiko nustatytas teisinio poveikio priemones, dalyvauja reiduose ir patikrinimuose;
 • bendradarbiauja su įvairiais fondais ir kitomis organizacijomis, ruošia ir pateikia programas ir projektus gamtosaugos veiklai finansuoti;
 • vykdo prevencinį ir švietėjišką darbą aplinkosaugos, gamtos išteklių naudojimo klausimais;
 • esant poreikiui, derina, teikia išvadas vidinės miškotvarkos projektams;
 • teikia gido paslaugas;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, aktus, ataskaitas, teikia informaciją ir pasiūlymus;
 • esant būtinumui, pagal kompetenciją atlieka savo funkcijas ir Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje;
 • monitoringų vykdymo laikotarpiu gali dirbti direktoriaus įsakymu nustatytu darbo laiko režimu;
 • turi valstybinio saugomų teritorijų pareigūno įgalinimus ir turi teisę vykdyti valstybinių saugomų teritorijų kontrolę Aukštaitijos nacionaliniame ir Labanoro regioniniame parkuose;
 • vykdo kitus su Direkcijos ar Biologinės įvairovės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti fizinių arba biomedicininių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį (bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo aplinkosauginėje srityje patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugomų teritorijų veiklą, bioįvairovės apsaugą, bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, valdyti informaciją pagal savo darbo sritį: ją sisteminti, apibendrinti bei daryti išvadas;
 • mokėti rusų arba anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.
CVB client

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: