Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020 m. rugsėjo 03 d. ministro įsakymas Nr. 1V-896


LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. finansų valdymas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. priežiūra ir kontrolė;
4.2. stebėsena ir analizė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. es struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų programų sąmatų projektų rengimas ir programų sąmatų pagal patvirtintą biudžetą sudarymas.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. patvirtinto biudžeto es struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų programų sąmatų vykdymo kontrolė pagal kompetenciją;
5.2. es struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo eigos stebėsena, asignavimų panaudojimo analizė.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
10. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
11. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
12. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
13. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
15. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
17. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
20. Dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų biudžeto projektą, sudaro programų sąmatų projektus/programų sąmatas pagal patvirtintą biudžetą.
21. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų (VBAM) sistemoje tvarko ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų programų sąmatas, atlieka nustatytas apskaitos procedūras, rengia ir teikia FM pažymas apie programų sąmatų patikslinimus.
22. Atlieka ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų naudojimo analizę pagal vykdomas priemones ir ekonominę klasifikaciją; teikia pasiūlymus dėl asignavimų racionalesnio panaudojimo ir lėšų perskirstymo.
23. Teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų programų sąmatų keitimo.
24. Rengia skyriaus dokumentacijos planą, tvarko bylas ir perduoda į ministerijos archyvą.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
25.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.4. darbo patirties sritis – finansų srities patirtis; 25.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. komunikacija - 3 lygis;
26.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
26.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
26.4. organizuotumas - 3 lygis;
26.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
28. Profesinė kompetencija:
28.1. finansų valdymas ir apskaita - 3 lygis;
28.2. veiklos planavimas - 3 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 9.90
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2091 €
Vid. atlyginimas bruto
(62% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1505 €
25% uždirba 1505-2005 €
25% uždirba 2005-2539 €
25% uždirba nuo 2539 €