Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Civilinės saugos skyriaus Skyriaus vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Saugaus miesto departamento (toliau – Departamentas) Civilinės saugos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pavaduotojo (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga rengti ataskaitas už savivaldybei priskirtas funkcijas civilinės saugos srityje bei padėti organizuoti ekstremalių situacijų komisijos ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą.

Siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:
 • vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – civilinė saugą:
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia veiklos ataskaitas dėl savivaldybei priskirtų funkcijų civilinės saugos srityje;
 • renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Savivaldybėje kilusius ekstremaliuosius įvykius ir susidariusias situacijas bei rengia jų aprašymus;
 • renka, analizuoja ir apibendrina informaciją ir dokumentus Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdžiams;
 • atlieka Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžio sekretoriaus funkcijas;
 • atlieka Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžių metu priimtų sprendimų įgyvendinimo kontrolę;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, paklausimus ir rengia atsakymus į juos pagal Skyriaus kompetenciją;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Saugaus miesto departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
 • teikia metodinę pagalbą Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdantiems ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms civilinės saugos klausimais;
 • atlieka ūkio subjektų kompleksinius (planinius) ir tikslinius (neplaninius) civilinės saugos būklės patikrinimus ir jų metu nustatytų pažeidimų pašalinimo kontrolę;
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka priima ir teikia informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie įvykius, ekstremalius įvykius ar ekstremalias situacijas;
 • dalyvauja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • dalyvauja savivaldybės lygio civilines saugos pratybų organizavime;
 • analizuoja civilinę saugą reglamentuojančius teisės aktus ir inicijuoja pasiūlymų dėl jų tobulinimo teikimą teisės aktų rengėjams;
 • dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje Skyriaus veiklos klausimais;
 • pagal Skyriaus kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti savivaldybei iškeltus strateginius tikslus;
 • siekdamas užtikrinti Skyriaus veiklos tęstinumą, pavaduoja Skyriaus vedėją, jo nesant.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba vadybos krypties (nepaprastųjų situacijų valdymo studijų programos) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš kurių ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį civilinės saugos ar mobilizacijos srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos civilinės saugos, Lietuvos Respublikos valstybės rezervo, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinę saugą, mobilizaciją, ir gebėti juos taikyti praktiškai, išmanyti Skyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymą, vietos savivaldą bei viešąjį administravimą;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: