Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Civilinės saugos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga užtikrinti nuolatinį Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje įrengtos perspėjimo sistemos veikimą ir jos aktyvavimą laiku įvykusių įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu arba siekiant išvengti galimos jų grėsmės bei vertinti Savivaldybės teritorijoje registruotų energetikos įmonių pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms.

Siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:
 • vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – civilinę saugą:
 • vadovaudamasis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nustatyta Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarka, organizuoja nuolatinę Savivaldybės teritorijoje veikiančių techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūrą;
 • organizuoja perspėjimo sirenomis sistemos ir gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos aktyvavimą Savivaldybės lygiu ir dalyvauja organizuojant Savivaldybėje veikiančios perspėjimo sirenomis sistemos aktyvavimą, kai gyventojų perspėjimas ir informavimas vykdomas valstybės lygiu;
 • teikia metodinę pagalbą Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdantiems civilinės saugos sistemos subjektams perspėjimo sirenomis sistemos priemonių ir garsinio avarinio signalizavimo priemonių įrengimo ir kitais civilinės saugos klausimais;
 • rengia bendradarbiavimo susitarimų su transliuotojais dėl gyventojų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją projektus;
 • teikia pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl Savivaldybėje veikiančios perspėjimo sistemos priežiūros, būklės gerinimo ir plėtros, taip pat pasiūlymus dėl teisinio reglamentavimo, susijusio su perspėjimo sistemos priežiūra ir aktyvavimu, tobulinimo;
 • rengia Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano dalių, susijusių su gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimu gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos atveju, projektus;
 • sudaro ir suderina su Savivaldybės teritorijoje registruotomis energetikos įmonėmis ūkio subjektų sąrašus, kuriuose ūkio subjektai turi būti suskirstyti pagal svarbą, taip pat pagal energijos išteklių ir energijos tiekimo apribojimų taikymo eiliškumą;
 • renka, analizuoja ir vertina energetikos įmonių parengtus ir pateiktus parengties ekstremaliajai padėčiai planus ir teikia pasiūlymus dėl juose pateiktos informacijos panaudojimo ekstremaliųjų situacijų likvidavimo metu;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus, Saugaus miesto departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
 • atlieka ūkio subjektų kompleksinius (planinius) ir tikslinius (neplaninius) civilinės saugos būklės patikrinimus ir jų metu nustatytų pažeidimų pašalinimo kontrolę;
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka priima ir teikia informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją;
 • dalyvauja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • dalyvauja organizuojant savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas;
 • tvarko Skyriui priklausančio materialinio turto apskaitą;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
 • pagal Skyriaus kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus;
 • pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba vadybos krypties (nepaprastųjų situacijų valdymo studijų programos) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį civilinės saugos srityje;
 • išmanyti Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę saugą reglamentuojančius teisės aktus;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: