Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Direktoriaus (įstaigos vadovo) pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 18
 • Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti Kelių direkcijos direktoriui užtikrinti Kelių direkcijos strateginių tikslų įgyvendinimą, organizuojant ir kontroliuojant Kelių direkcijos direktoriaus priskirtų šiai pareigybei pavaldžių administracijos struktūrinių padalinių veiklą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu nustatytas administravimo sritis padeda Kelių direkcijos direktoriui organizuoti Kelių direkcijos darbą, organizuoja ir kontroliuoja įstatymų, Vyriausybės nutarimų, nuostatų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Kelių direkcijos direktoriaus pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;
 • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja pagal nustatytą kuruojamą sritį veiklą, užtikrina atsakomybę jam pavaldžiuose administracijos struktūriniuose padaliniuose.
 • sistemingai analizuoja ir vertina problemas, pokyčius ir procesus jam pavaldžiuose administracijos struktūriniuose padaliniuose ir teikia pasiūlymus direktoriui, kaip gerinti jų veiklą;
 • organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų nuostatų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Kelių direkcijos direktoriaus pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;
 • dalyvauja rengiant Kelių direkcijos strateginius veiklos planus, metinius sąmatų projektus, koordinuoja kuruojamų administracijos struktūrinių padalinių rengiamus ilgalaikių ir trumpalaikių programų projektus;
 • vykdo paskesniają finansų kontrolę koordinuojamų veiklų srityse;
 • organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; teikia išvadas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės ir normatyvinių aktų projektų;
 • pagal nustatytas administravimo sritis tvirtina prekių, paslaugų ir darbų pirkimo užduotis Kelių direkcijos viešųjų pirkimų komisijai, pirkimų organizatoriams ir kitus viešųjų pirkimų konkursų dokumentus;
 • teikia pasiūlymus Kelių direkcijos direktoriui dėl valdymo tobulinimo ir optimizavimo, naujovių diegimo;
 • 10 dirba su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“ ir atsako už tinkamą disponavimą šia informacija;
 • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės institucijoms;
 • priima asmenis paskirtos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja gautų klausimų, siūlymų, prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pagal kompetenciją atstovauja Kelių direkciją Lietuvos ir užsienio įstaigose ir organizacijose, dalyvauja tarptautinių organizacijų, komitetų veikloje;
 • vykdo kitus su Kelių direkcijos administracijos funkcijomis susijusius Kelių direkcijos direktoriaus vienkartinius pavedimus ir užduotis, tam kad būtų pasiekti Kelių direkcijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę nei 1 metų patirtį statybos arba transporto inžinerijos srityse;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius kelių sistemos valdymą, finansavimą, kelių tinklo plėtrą, saugų eismą ir aplinkos apsaugą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus, standartus, technines sąlygas bei kitus dokumentus, gebėti jais naudotis ir taikyti praktiniame darbe;
 • gebėti analitiškai įvertinti ir apibrėžti problemas, pateikti alternatyvius jų sprendimo būdus, būti susipažinęs su strateginio planavimo principais ir mokėti strategiškai mąstyti ir veikti;
 • mokėti valdyti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu bei žodžiu;
 • išmanyti Dokumentų rengimo ir Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas,
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office paketo programomis;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.
CVB client

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: