Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Utena - Utenos rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių ir kitų vidaus dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita, techninės pagalbos teikimas Savivaldybės merui jam atliekant tarnybines funkcijas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • komplektuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus veiklos klausimais, užtikrina jų pateikimą Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybai ir vykdytojams;
 • komplektuoja Savivaldybės tarybos sprendimus ir Savivaldybės mero potvarkius veiklos klausimais, užtikrina jų pateikimą Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybai ir vykdytojams (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
 • dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ parengia spausdinimui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais projektus, juos spausdina, teikia pasirašyti;
 • dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ tvarko ir administruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais registrus;
 • dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ tvarko ir administruoja Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės mero potvarkių veiklos klausimais registrus (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
 • dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ parengia spausdinimui Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės mero potvarkių veiklos klausimais projektus, juos spausdina, teikia pasirašyti, publikuoja internetinėje svetainėje (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
 • rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, reglamentuojančių užsienio delegacijų ir svečių priėmimo organizavimą, projektus, Savivaldybės mero potvarkių dėl apdovanojimų projektus ir kitus Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina jų įgyvendinimą;
 • protokoluoja Savivaldybės tarybos Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komiteto posėdžiuose bei atlieka šio komiteto techninį aptarnavimą;
 • pagal savo kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių darbe;
 • informuoja Savivaldybės merą, Savivaldybės mero pavaduotoją ir Savivaldybės mero patarėjus apie gaunamus pranešimus, operatyviai sujungia telefonu su vidaus ir išorės abonentais;
 • laiku pateikia Savivaldybės merui, Savivaldybės mero pavaduotojui ir Savivaldybės mero patarėjams nukreiptą korespondenciją, Savivaldybės administracijos darbuotojų, Savivaldybės tarybos narių parengtus raštus, kitus dokumentus;
 • informuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus ir kitus lankytojus apie Savivaldybės mero, Savivaldybės mero pavaduotojo ir Savivaldybės mero patarėjų dienotvarkę;
 • reguliuoja Savivaldybės administracijos darbuotojų ir kitų lankytojų, norinčių patekti pas Savivaldybės merą, Savivaldybės mero pavaduotoją ar Savivaldybės mero patarėjus srautą;
 • parengia posėdžių salę Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiams, pasitarimams ir kitiems Savivaldybės administracijos organizuojamiems renginiams;
 • laiku pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui nukreiptą korespondenciją, Savivaldybės administracijos darbuotojų parengtus raštus, kitus dokumentus (nesant darbe darbuotojo, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
 • koordinuoja Utenos rajono savivaldybės teikiamų paslaugų sąrašą ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą, tvirtinimą ir teikia informaciją apie administracinių ir viešųjų paslaugų stebėsenos rodiklius Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos tvarkytojui (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
 • tvarko Savivaldybės administracijoje gaunamą spaudą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
 • vykdo kitus, su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu).
CVB client

Utenos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: