Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Darbo pobūdis

 • Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13.
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga registruoti ministerijos vidaus teisės aktus ir dalyvauti kontroliuojant jų vykdymą, dalyvauti organizuojant ministerijos užbaigtų bylų tvarkymą, atlikti jų apskaitą, padėti viceministrui organizuoti ir įgyvendinti pagrindines jam pavestas funkcijas, dalyvauti kontroliuojant jo pavedimų vykdymą, sudaryti jo darbotvarkę, dalyvauti organizuojant darbą priimamajame, teikti informaciją interesantams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • registruoja ministerijos kanclerio potvarkius veikos ir turto valdymo klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • formuoja ir sutvarko ministerijos kanclerio potvarkių veiklos ir turto valdymo klausimais bylas ir perduoda nuolatiniam saugojimui;
 • rengia naikinimui atrinktų dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, naikinimo aktų projektus ir teikia juos derinti valstybės archyvui;
 • padeda ministerijos struktūrinių padalinių darbuotojams atlikti dokumentų vertės ekspertizę ir atrenka tokių dokumentų bylas, kurių saugojimo terminas pasibaigęs;
 • tvarko Vyriausybės, Europos Sąjungos Komisijos (VESK) posėdžių, Projektų atrankos komiteto ir Programų valdymo komiteto, kitų komisijų ar komitetų, kuriuose pirmininkauja viceministras, medžiagą: pagal kompetenciją teikia peržiūrėti specialistams, susistemina jų pastabas ir referuoja viceministrui;
 • susistemina gautą korespondenciją ir pateikia ją peržiūrėti viceministrui, referuoja viceministrui apie užsienio kalba gaunamus dokumentus;
 • peržiūri viceministrui teikiamus pasirašyti ar vizuoti dokumentų projektus, dalyvauja kontroliuojant, kad jie būtų suderinti teisės aktų nustatyta tvarka, apie tai referuoja viceministrui;
 • sudaro viceministro darbotvarkę, ją koreguoja, esant darbo laiko pasikeitimams, bei pagal viceministro nurodymą dalyvauja organizuojant pasitarimus, posėdžius ir susitikimus;
 • viceministro nurodymu duoda pavedimus jo administruojamiems struktūriniams padaliniams, ministerijos reguliavimo srities įstaigoms ir dalyvauja kontroliuojant jų vykdymą;
 • dalyvauja organizuojant interesantų priėmimą viceministro priimamajame;
 • teikia informaciją lankytojams ir telefonu apie ministerijos tarnautojus, galinčius spręsti jiems rūpimus klausimus;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties dokumentų valdymo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, saugojimą ir naudojimą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • mokėti taikyti praktikoje ministerijos nuostatus, darbo reglamentą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • išmanyti dokumentų tvarkymo ir administravimo bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemų naudojimą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: