Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Ekonomikos departamentas Biudžeto skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Pareigybė – Ekonomikos departamento Biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 12
 • Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Ekonomikos departamento Biudžeto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojo) pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktais nustatyta tvarka privalomąjį sveikatos draudimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto planavimo ir lėšų paskirstymo srityje.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Atlieka PSDF biudžeto prognozės, projekto ir ateinančių dvejų metų prognozuojamų rodiklių projektų (jų tikslinimo) išlaidų skaičiavimus;
 • Atlieka PSDF biudžeto lėšų, skiriamų sutarčių sudarymui (įsipareigojimų biudžeto), paskirstymo (jo tikslinimo) pagal atskiras paslaugų grupes, sveikatos programas, teritorinėms ligonių kasoms, metų ketvirčius skaičiavimus;
 • Suveda į VLK Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą duomenis apie PSDF biudžeto lėšas, skiriamas sutarčių sudarymui (įsipareigojimų biudžeto);
 • Atlieka skaičiavimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės pokyčiais, rengia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės nustatymo (keitimo) projektus;
 • Atlieka naujų PSDF biudžeto lėšų paskirstymo formulių modeliavimo skaičiavimus;
 • Organizuoja su PSDF biudžeto planavimu susijusios dokumentacijos tvarkymą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 • Kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis, reikalingus priskirtoms funkcijoms atlikti;
 • Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
 • Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
 • VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus ir departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
 • Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
 • Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, Valstybės tarnybos įstatymą ir kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities sociologijos ar ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).
CVB client

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: