Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Joniškis - Joniškio rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (statybos) (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 9.
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos statybos įstatymui ir įstatymo įgyvendinamiesiems teisės aktams, apibrėžiantiems statybų užsakovo funkcijas, vykdyti ir jų įgyvendinimui prižiūrėti.

Vyriausiasis specialistas vykdo iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, kitų fondų lėšų savivaldybės statomų statinių užsakovo funkcijas:
 • siūlo optimalius statybų investicinių projektų parinkimo variantus;
 • rengia investicijų projektus, paraiškas ir kitus dokumentus, reikalingus gauti lėšų iš Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių;
 • rengia statybos rangos viešųjų pirkimų konkursams reikalingą dokumentaciją, dalyvauja komisijų darbe;
 • organizuoja ir rūpinasi, kad būtų parengta numatytų statyti statinių projektinė dokumentacija, pateikia statinio projektuotojui privalomuosius projekto rengimo dokumentus, palaiko ryšius su projektavimo organizacijomis, kad nustatyta tvarka būtų parengtas, suderintas statinio projektas, užsako projekto ekspertizę;
 • organizuoja statinio statybos techninę priežiūrą;
 • organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, kai ji yra privaloma arba savo iniciatyva;
 • rūpinasi leidimo statyti statinį gavimu;
 • rūpinasi, kad iki statybų rangos sutartyse numatytų terminų būtų finansuojama statyba;
 • kontroliuoja, kad statybų rangovai, projektuotojai, techniniai statybų prižiūrėtojai laikytųsi sutartinių įsipareigojimų ir vykdytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymu priskirtas funkcijas;
 • organizuoja gamybinius pasitarimus su rangovais, sprendžia statybų metu iškilusias problemas;
 • vizuoja su sutarčių įgyvendinimu susijusius dokumentus (atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę, sąskaitas faktūras) patvirtindamas, kad nurodyti duomenys yra teisingi;
 • nustatyta tvarka užsako nutiestų inžinerinių komunikacijų geodezines nuotraukas, naujų statinių inventorizaciją;
 • organizuoja nustatyta tvarka baigto statyti statinio priėmimą naudoti.
 • Vyriausiasis specialistas vykdo šias bendrosios veiklos funkcijas:
 • teikia pasiūlymus, išvadas atsakingoms institucijoms, rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus savo kompetencijos klausimais;
 • rengia reikiamas ataskaitas pareigybei priskirtais klausimais;
 • dalyvauja pagal kompetenciją komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • nagrinėja pagal kompetenciją asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymus.
 • Vyriausiasis specialistas vykdo nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus ir Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Reikalavimai

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, valstybės tarnybos, viešojo administravimo įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos ir kitus klausimus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, dirbti komandoje;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas, mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Word“, „Excel“ programomis ir naudotis internetu ir elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis), ryšių ir dauginimo technika.
CVB client

Joniškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: