Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Energijos efektyvumo poskyrio Vyriausiasis specialistas (8,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriaus Energijos efektyvumo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas
 • Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriaus (toliau – skyrius) Energijos efektyvumo poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) Vilniaus mieste, koordinuoti energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos (toliau – Programa) įgyvendinimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją atlieka Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems viešiesiems pastatams teikiamų energetinių paslaugų kontrolę;
 • vykdo Programą – planuoja lėšų poreikį Programai įgyvendinti ir kuruoja Programos administratoriaus – viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ veiklą;
 • pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatos;
 • pagal kompetenciją konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis priskirtos veiklos klausimais;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, ir Administracijos direktoriaus, įsakymų projektus poskyrio kompetencijos klausimais;
 • tvirtina atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų perdavimo ir priėmimo aktus;
 • kaupia informaciją apie pastatų šilumos energijos suvartojimą, teikia išvadas ir siūlymus dėl efektyvaus energijos vartojimo bei atsinaujinančių išteklių energijos vartojimo skatinimo;
 • organizuoja viešųjų pirkimų konkursus, susijusius su energijos vartojimo efektyvumo, daugiabučių namų energijos skatinimu, rengia konkursų medžiagą, atlieka kitus veiksmus, susijusius su viešaisiais pirkimais;
 • bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, kitų valstybės institucijų ir įstaigų atstovais poskyrio veiklos klausimais;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, pareiškimus ir rengia į juos atsakymus; organizuoja nurodytų faktų patikrinimą;
 • teikia siūlymus poskyrio vedėjui poskyrio priskirtos veiklos klausimais;
 • siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja kitą poskyrio valstybės tarnautoją, jo nesant;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus poskyrio vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį energetikos, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) arba statybos srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais poskyrio veiklą, daugiabučių namų, atnaujinimo (modernizavimo), daugiabučių namų šilumos ūkio eksploatavimo, modernizavimo ir renovavimo programomis;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: