Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Europos Sąjungos departamento COREPER II skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Darbo pobūdis

 • Europos Sąjungos departamento COREPER II skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 13
 • Europos Sąjungos departamento COREPER II skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti sklandų pasirengimą Bendrųjų reikalų tarybos (toliau – BRT) posėdžiams ir koordinuoti pasirengimą Nuolatinių atstovų (COREPER II) susitikimams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Koordinuoja Lietuvos pozicijų parengimą BRT svarstomais klausimais;
 • Užtikrina savalaikį pasirengimą Lietuvos pozicijų BRT klausimais svarstymui Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos (toliau – VESK) posėdžiuose, LR Vyriausybės pasitarimuose, LR Seimo Europos ir Užsienio reikalų komitetų posėdžiuose;
 • Užtikrina kokybišką tezių ir papildomos informacijos BRT susitikimams parengimą ir savalaikį pateikimą susitikimuose Lietuvai atstovausiantiems pareigūnams (LR Prezidentui, LR Ministrui Pirmininkui, LR Užsienio reikalų ministrui ir kt.);
 • Prireikus rengia BRT susitikimų svarbiausių rezultatų ir tolesnių veiksmų apibendrinimus bei užtikrina jų savalaikį pristatymą VESK posėdžiuose ir LR Vyriausybės pasitarimuose bei pateikimą LR Seimo Europos ir Užsienio reikalų komitetams bei Lietuvos nuolatinei atstovybei ES ir Lietuvos diplomatinėms atstovybėms ES valstybėse narėse;
 • Koordinuoja pasirengimą COREPER II posėdžiams: registruoja posėdžius Lietuvos narystės ES informacinėje sistemoje (LINESIS), paskiria už Lietuvos pozicijų rengimą atsakingas ir rengime dalyvaujančias institucijas bei jas informuoja, koordinuoja savalaikį Lietuvos pozicijų parengimą, išsiunčia instrukcijas Lietuvos nuolatinei atstovybei ES, pateikia informaciją VESK apie svarbiausius posėdžių klausimus;
 • Vertina Lietuvos pozicijas visuose ES Tarybos formatuose svarstomais instituciniais ES klausimais, teikia išvadas dėl teikimui parengtų pozicijų išbaigtumo ir tinkamumo;
 • Savo kompetencijos ribose prisideda prie ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės programos analizės ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos pozicijos, taip pat prisideda prie Lietuvai aktualiausių klausimų sąvado rengimo pagal metinę Komisijos darbo programą;
 • Analizuoja ES, ES Tarybai pirmininkaujančios šalies ir kitų valstybių narių iniciatyvas kuruojamose srityse, taip pat kitų valstybių narių pozicijas ir praktikas ES lygiu svarstomais minėtais klausimais; prireikus rengia analitines–aiškinamąsias pažymas savo kuruojamos srities klausimais;
 • Stebi ir vertina institucijų ataskaitas apie vykusius atitinkamų ES darbo organų posėdžius, operatyviai teikia informaciją apie aktualiausius Lietuvai savo kuruojamos srities klausimus;
 • Stebi VESK, LR Vyriausybės ir LR Seimo komitetų darbotvarkę, susijusią su BRT, COREPER II klausimais, teikia pasiūlymus dėl Užsienio reikalų ministerijos pozicijos bei rengia reikalingą informaciją;
 • Užtikrina savalaikį ir kokybišką savo srities informacijos pateikimą skyriaus tarnautojams, atsakingiems už skyriaus kompetencijai tenkančių tezių bei kalbų parengimą, už bendrąjį VESK veiklos koordinavimą, identifikuoja reikalingus svarstyti savo srities ES klausimus ir atitinkamas Lietuvos pozicijas VESK posėdžiuose; taip pat pagal kompetenciją prisideda prie kalbų, tezių ir kitos reikalingos medžiagos rengimo;
 • Palaiko glaudžius ryšius su LR Vyriausybės kanceliarija, LR Seimo Europos ir Užsienio reikalų komitetais bei kitomis institucijomis;
 • Prireikus užtikrina efektyvų kitų skyriaus tarnautojų pavadavimą;
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo tarnybinius pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • Mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas, iš kurių anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu, prancūzų kalbą - ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės programomis ir nutarimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos integraciją į ES ir ES reikalų koordinavimą; žinoti ES organizacinius bei veiklos principus;
 • Turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.
CVB client

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: