Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Europos Sąjungos biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Pareigybės aprašymas

EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO

EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Europos Sąjungos biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Europos Sąjungos biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, užtikrinti efektyvų Lietuvos Respublikos interesų atstovavimą Europos Sąjungos (toliau – ES) biudžeto politikos, ES daugiametės finansinės programos ir ES nuosavų išteklių srityse.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos – Lietuvos ES politikos formavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo bei atstovavimo – srityse.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties ES reikalų srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto projekto sudarymą ir patvirtinto biudžeto vykdymą, strateginį planavimą, taip pat su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES biudžeto klausimus;

4.4. būti susipažinęs su ES nuosavų išteklių administravimo sistema Lietuvoje bei su derybų dėl ES daugiametės finansinės programos ir metinio ES biudžeto procesais;

4.5. mokėti anglų arba prancūzų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

4.6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

4.10. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja ir rengia medžiagą ES Tarybos Biudžeto komiteto, kitų ES Tarybos darbo grupių, Nuolatinių atstovų komiteto ir ES Tarybų posėdžiams ES biudžeto, ES daugiametės finansinės programos ir ES nuosavų išteklių klausimais;

5.2. pagal kompetenciją dalyvauja Finansų ministerijos strateginio veiklos plano rengime;

5.3. analizuoja ES biudžeto projektus ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl metinio ES biudžeto sudarymo, tikslinimo ir vykdymo;

5.4. organizuoja nuosavų išteklių mokėjimą į ES biudžetą teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais;

5.5. rengia pozicijas dėl ES nuosavų išteklių sistemos pakeitimų, ir koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų, kitų ministerijos administracijos padalinių, dalyvaujančių formuojant poziciją dėl ES nuosavų išteklių, veiksmus, susijusius su šios pozicijos formavimu;

5.6. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Komisijos ir ES Tarybos komitetuose ir darbo grupėse ES nuosavų išteklių, ES daugiametės finansinės programos ir ES biudžeto klausimais;

5.7. pagal kompetenciją dalyvauja teikiant pastabas dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Komisijoje ir ES Tarybos darbo grupėse svarstomais klausimais, susijusiais su ES biudžetu, ES daugiamete finansine programa ir ES nuosavais ištekliais;

5.8. renka, sistemina, vertina ir apibendrina informaciją, reikalingą pozicijoms ES nuosavų išteklių, ES daugiametės finansinės programos ir ES biudžeto klausimais suformuoti;

5.9 pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus;

5.10. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų paruoštų įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektų;

5.11. atlieka kitus tiesioginio vadovo ar direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJo PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (94) »