Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupės Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 40P-40


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO GRUPĖS PATARĖJAS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. politikos formavimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. bendrosios žemės ūkio politikos (toliau - bžūp) (pereinamojo laikotarpio, es politinių iniciatyvų, susijusių su bžūp, integravimo į lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą (toliau - sp), kaimo plėtros programą (toliau - kpp), politikos formavimas.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. bžūp (pereinamojo laikotarpio, es politinių iniciatyvų, susijusių su bžūp, integravimo į sp ir kpp) įgyvendinimo stebėsena ir analizė.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.
10. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.
12. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.
13. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
14. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
15. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
16. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
17. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
21. Koordinuoja SP rengimą, įgyvendinimą bei stebėseną pagal kompetenciją – pereinamojo laikotarpio, ES politinių iniciatyvų, susijusių su BŽŪP, integravimo į SP, KPP.
22. Pagal kompetenciją užtikrina su BŽŪP, KPP ir SP administravimu ir įgyvendinimu susijusių nuostatų suderinamumą tarp ministerijos padalinių strateginiame lygmenyje.
23. Pagal kompetenciją analizuoja su BŽŪP, KPP ir SP susijusius dokumentus, taip pat ir šalies bei užsienio žemės ir maisto ūkio ir kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei SP priemonių ir susijusių politikų klausimais.
24. Pagal kompetenciją koordinuoja tarptautiniuose susitarimuose, ES programose ir kituose strateginiuose dokumentuose įtvirtintų ir su SP susijusių siekių įgyvendinimo suderinamumą tarp ministerijos padalinių strateginiame lygmenyje.
25. Pagal kompetenciją atstovauja ir dalyvauja ES ir nacionalinėse institucijose žemės ir maisto ūkio ir kaimo plėtros klausimais.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
26.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.4. darbo patirties sritis – kaimo plėtros patirtis; 26.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
27. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
27.1. kalba - anglų;
27.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
28.2. organizuotumas - 4 lygis;
28.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
28.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
28.5. komunikacija - 4 lygis.
29. Profesinė kompetencija:
29.1. teisės išmanymas - 4 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 14.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2091 €
Vid. atlyginimas bruto
(62% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1505 €
25% uždirba 1505-2005 €
25% uždirba 2005-2539 €
25% uždirba nuo 2539 €