Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Company name is hidden
More about company »

Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Company name is hidden

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos kino centro prie

Kultūros ministerijos direktoriaus

2012 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. P-24

(2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. P-19 redakcija)


FILMŲ SKLAIDOS, INFORMACIJOS IR PAVELDO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. PASKIRTIS


2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti centro veiklą kino paveldo srityje, koordinuoti filmų restauravimo ir skaitmeninimo darbus, rūpintis kino paveldo prieinamumu rodymo ir edukacijos kino srityje tikslais.


III. VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - kino paveldo kaupimo, skaitmeninimo, restauravimo, platinimo ir pristatymo visuomenei - srityje.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros paveldo ar archyvų srityje;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kino bei audiovizualinio sektoriaus klausimus, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos bei Europos Sąjungos šalių audiovizualinio sektoriaus politika ir institucijų veikla;

4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos bei Europos Sąjungos politika archyvų ir kino paveldo srityje;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.7. išmanyti raštvedybos taisykles;

4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.9 mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;

4.10. gebėti bendrauti, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja bendradarbiavimą su kitų šalių kino paveldo apsaugos institucijomis ir įstaigomis siekiant, kad Lietuvos kino paveldas, saugomas jose, papildytų šalies archyvų ir centro sukauptus fondus;

5.2. pagal kompetenciją vykdo finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą; 5.3. koordinuoja centro restauruojamų kino filmų bei susijusios medžiagos kaupimą ir prieinamumą visuomenei;

5.4. administruoja leidimų naudoti filmus, kurių teisėmis disponuoja centras, išdavimą;

5.5. koordinuoja filmų restauravimo ir skaitmeninimo projektus;

5.6. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su audiovizualinio sektoriaus institucijomis, organizacijomis, fondais;

5.7. direktoriaus pavedimu atstovauja centrui kitose institucijose, komisijose, darbo grupėse; 5.8. pagal savo kompetenciją:

5.8.1. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas, vizitus;

5.8.2. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

5.8.3. rengia raštus.

5.9. vykdo kitus Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vedėjo ir direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti centro strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 6.56
Company name is hidden

Company name is hidden

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1885 €
Vid. atlyginimas bruto
(46% didesnis už LT vidurkį)
58
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1296 €
25% uždirba 1296-1659 €
25% uždirba 1659-2472 €
25% uždirba nuo 2472 €