Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Finans rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Pareigybės aprašymas

FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

DRAUDIMO VEIKLOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Finansų rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Finansų rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką draudimo, lošimų ir finansinių technologijų sektoriuje, specializuojantis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (toliau – pinigų plovimo prevencijos) srityse.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – pinigų plovimo prevencijos – srityje.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais draudimo, lošimų, finansinių technologijų veiklą ir pinigų plovimo prevenciją;

4.3. būti susipažinęs su pokyčiais ir vystymosi tendencijomis Lietuvos Respublikos ir ES draudimo, lošimų, finansinių technologijų bei pinigų plovimo prevencijos srityse;

4.4. būti susipažinęs su ES reikalų koordinavimu Lietuvos Respublikoje bei Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose svarstomais klausimais rengimo tvarka;

4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, IBM Notes; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.7. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

4.9. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.10. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus draudimo, lošimų veiklos, finansinių technologijų, pinigų plovimo prevencijos srityse;

5.2. dalyvauti ES Tarybos Finansinių paslaugų darbo grupėje, Europos Komisijos bankininkystės, mokėjimų ir draudimo ekspertų grupėje ir Europos Komisijos Draudimo ir profesinių pensijų komitete ir kitose ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse, svarstant pateiktus pasiūlymus dėl draudimo, lošimų, finansinių technologijų veiklos, pinigų plovimo prevencijos tobulinimo ir perkėlimo į nacionalinę teisę;

5.3. rengti ir teikti medžiagą ir pasiūlymus dėl Lietuvos pozicijos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais formavimo atstovaujant Lietuvos Respublikai Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Sąjungos nuolatinių atstovų komitete (COREPER II), Europos Tarybos ekonomikos ir finansų komitete ir Europos Tarybos finansinių paslaugų komitete, Europos Tarybos Finansinių paslaugų darbo grupėje;

5.4. rengti atsakymų ES tarybai, Europos Komisijai ar kitoms ES institucijoms projektus, susijusius su skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų teisiniu reglamentavimu, dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų šioje srityje atitikties ES teisei, dėl Europos Komisijos oficialių pranešimų apie pažeidimus ir pagrįstos nuomonės dėl naujai išleistų teisės aktų neperkėlimo arba neteisingo perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisę;

5.5. atstovauti Lietuvą ES Tarybos ir Europos Komisijos sudarytose darbo grupėse ir komitetuose svarstant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

5.6. analizuoti it rengti medžiagą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais skyriaus kompetencijos klausimais;

5.7. nagrinėti Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos persiųstas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas, susijusias su skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikti nuomonę ir argumentus dėl poreikio Lietuvos Respublikai įstoti į bylą;

5.8. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių institucijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

5.9. pagal kompetenciją nagrinėti Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, ministerijos struktūrinių padalinių, kitų Lietuvos ir užsienio institucijų, įmonių ir organizacijų bei gyventojų paklausimus ir pasiūlymus, rengti sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;

5.10. pagal skyriaus kompetenciją analizuoti pokyčius ir vystymosi tendencijas draudimo, lošimų rinkose, finansinių technologijų industrijos, specializuojantis pinigų plovimo prevencijoje, kitų valstybių patirtį ir prireikus rengti dokumentus šiais klausimais ir teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl politikos šioje srityje formavimo Lietuvoje;

5.11. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais posėdžiuose, susitikimuose, svarstymuose ir darbo grupėse ministerijose ir kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose;

5.12. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (61) »