Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų apskaitos ir įmokų tvarkymo skyriaus Finansų apskaitos ir įmokų tvarkymo skyriaus vedėjas (11.7) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius

Darbo pobūdis

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus (toliau – Karinių struktūrų skyrius) Finansų apskaitos ir įmokų tvarkymo skyriaus (toliau – Finansų skyrius) vedėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė
 • Karinių struktūrų skyriaus Finansų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, vykdyti išankstinę finansų ir atsiskaitymų kontrolę ir užtikrinti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) lėšų tikslinį panaudojimą bei planuoti, organizuoti ir užtikrinti Skyriaus darbą, tvarkant draudėjų duomenis ir jų apskaitą, apdraustųjų asmenų duomenis Karinių struktūrų skyriaus įslaptintoje informacinėje duomenų bazėje (toliau – Registras) ir administruojant valstybinio socialinio draudimo, garantinio, ilgalaikio darbo išmokų, privalomojo sveikatos draudimo įmokas (toliau – įmokos).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo Karinių struktūrų skyriaus Finansų skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas:
 • Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą.
 • Užtikrina Fondo ir valstybės biudžeto lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Vykdo finansų kontrolės procedūras pagal Finansų skyriaus kompetenciją;
 • Užtikrina Fondo ir veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymą;
 • Rengia Karinių struktūrų skyriaus Fondo biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų bei veiklos sąnaudų sąmatų vykdymo, veiklos apskaitos finansinių ataskaitų rinkinius.
 • Rengia informaciją apie Karinių struktūrų skyriaus Fondo biudžeto pinigų srautus ir teikia Karinių struktūrų skyriaus direktoriui ir Fondo valdybai.
 • Dalyvauja sudarant Karinių struktūrų skyriaus sutartis ir vykdo pasirašytų sutarčių atsiskaitymų kontrolę.
 • Užtikrina teisingą duomenų apie draudėjus ir apdraustuosius tvarkymą, šių duomenų naudojimą pagal paskirtį, priskaičiuotų įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimą į Fondo biudžetą ir jų apskaitą bei kitų funkcijų, susijusių su Registro duomenų tvarkymu, vykdymą.
 • Užtikrina informacijos pagal Finansų skyriaus kompetenciją rengimą.
 • Dalyvauja bei užtikrina Finansų skyriaus dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
 • Teikia direktoriui ir (ar) direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl apskaitos politikos, apskaitos registrų parinkimo, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas ir buhalterinės apskaitos reikalavimus.
 • Analizuoja šiai pareigybei priskirtoms funkcijoms vykdyti reikalingų duomenų poreikį ir teikia siūlymus dėl programinės įrangos kūrimo ar tobulinimo.
 • Teikia siūlymus direktoriui ir (ar) direktoriaus pavaduotojui dėl skyriaus struktūros, pareigybių aprašymo, skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, skyrimo eiti pareigas ir atleidimo iš užimamų pareigų;
 • Organizuoja vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, vykdo jos priežiūrą ir tobulinimą.
 • Atstovauja bei užtikrina Karinių struktūrų skyriaus atstovavimą valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose Karinių struktūrų skyriaus direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui pavedus.
 • Bendradarbiauja ir užtikrina Karinių struktūrų skyriaus bendradarbiavimą su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis, teikia duomenis Finansų skyriaus veiklos klausimais.
 • Vykdo kitus su Finansų skyriaus funkcijomis susijusius Karinių struktūrų skyriaus direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę, mokesčių administravimą, tiek, kiek tai susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, taip pat su juo susijusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, draudėjų apskaitą, apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tvarkymą, valstybinį socialinį draudimą valstybės lėšomis, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį finansų ir apskaitos srityje.
 • Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: