Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų ir apskaitos departamento Vidaus apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

1. Finansų ir apskaitos departamento (toliau – Departamentas) Vidaus apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti biudžeto lėšų, specialiųjų programų lėšų, kitų lėšų bei Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos lėšų, skirtų Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) išlaikyti, apskaitą.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • veda ES paramos lėšų bei įvairių Agentūros vykdomų projektų lėšų, skirtų Agentūrai išlaikyti, apskaitą ir užtikrina, kad ūkinės operacijos būtų tinkamai užfiksuotos apskaitos registruose;
 • veda ES paramos lėšų, skirtų Agentūrai išlaikyti, sąnaudų bei atsiskaitymų su tiekėjais ir kitais atskaitingais asmenimis apskaitą;
 • veda Agentūros ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, trumpalaikio turto bei atsargų apskaitą;
 • tvarko ES paramos lėšų bei įvairių Agentūros vykdomų projektų lėšų banko sąskaitų išrašus ir analizuoja ES paramos lėšų, skirtų Agentūrai išlaikyti, panaudojimą;
 • tvarko apskaitos politikos aprašo ir ūkinių operacijų apskaitos vadovo, skirto reglamentuoti Agentūros išlaikymo lėšų administravimą bei Agentūros turto apskaitymą, pakeitimus;
 • vykdo Agentūros sutartinių įsipareigojimų priežiūrą pagal pasirašytas sutartis su tiekėjais;
 • teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Vidaus apskaitos informacinės sistemos, skirtos Agentūros turtui ir sąnaudoms apskaityti, funkcionalumo tobulinimo ir dalyvauja užtikrinant jos funkcionavimą;
 • užtikrina, kad Skyriuje saugoma informacija būtų prieinama Europos Komisijos, Valstybės kontrolės bei kitų kontroliuojančių institucijų įgaliotiems atstovams;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
 • pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • (2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. PS1-1203 redakcija nuo 2017 m. lapkričio 23 d.)turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • (2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. PS1-1203 redakcija nuo 2017 m. lapkričio 23 d.)turėti darbo patirties buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentus ir kitus LR teisės aktus, reglamentuojančius apskaitą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
CVB client

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: