Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų ir bendrųjų reikalų skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13.
 • Darbo vieta – Klaipėdos miestas
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) viešuosius pirkimus, rengti su šia veikla susijusius dokumentus, organizuoti Žuvininkystės tarnybos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo viešuosius pirkimus, įskaitant ir tarptautinės vertės pirkimus, vykdo pirkimus, naudodamasis Centrinės perkančiosios organizacijos katalogu;
 • vadovų pavedimu dalyvauja Žuvininkystės tarnybos viešųjų pirkimų komisijų darbe;
 • organizuoja Žuvininkystės tarnybos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius, rengia komisijų posėdžių darbotvarkes, komisijų sprendimų projektus;
 • nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;
 • tikrina tiekėjų kvalifikacijos atitikimą viešųjų pirkimų dokumentuose nustatytiems reikalavimams;
 • rengia viešųjų pirkimų dokumentus, viešųjų pirkimų skelbimus ir ataskaitas, koordinuoja informacijos apie viešuosius pirkimus paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • rengia pranešimus, informacinius ir kitus raštus tiekėjams;
 • organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Žuvininkystės tarnybos viešuosius pirkimus paskelbimą Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje;
 • pagal kompetenciją rengia Žuvininkystės tarnybos sutarčių, teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pastabas dėl kitų institucijų ir įmonių parengtų sutarčių projektų;
 • Žuvininkystės tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Žuvininkystės tarnybai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • vykdydamas priskirtas funkcijas bendrauja ir bendradarbiauja su Žuvininkystės tarnybos darbuotojais, tiekėjais, pagal kompetenciją konsultuoja Žuvininkystės tarnybos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
 • pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, rengia atsakymų į juos projektus;
 • vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Žuvininkystės tarnybos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą ir Žuvininkystės tarnybos veiklą;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų dokumentus;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft PowerPoint“, „Microsoft Outlook“ programomis, interneto naršyklėmis.
CVB client

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: