Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų ir turto departamento Apskaitos skyriaus Savivaldybės administracijos apskaitos poskyrio Vyriausiasis specialistas

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Finansų ir turto departamento Apskaitos skyriaus Savivaldybės administracijos apskaitos poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės administracijos ir savivaldybės nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, finansinio, biologinio, kito turto ir trumpalaikio turto bei pajamų buhalterinei apskaitai tvarkyti ir finansinėms bei biudžeto vykdymo ataskaitoms rengti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • tvarko ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą: pajamavimas, nurašymas, perdavimas, turto vertės pasikeitimo bei kitų neišvardintų operacijų fiksavimas apskaitoje pagal gautus dokumentus; analitinės apskaitos tvarkymas;
 • tvarko biologinio turto apskaitą: pajamavimas, nurašymas, perdavimas, vertės pasikeitimo bei kitų neišvardintų operacijų fiksavimas apskaitoje pagal gautus dokumentus; analitinės apskaitos tvarkymas;
 • tvarko savivaldybės atsargų apskaitą: atsargų pajamavimas, nurašymas pagal gautus dokumentus bei kitų neišvardintų operacijų fiksavimas apskaitoje; analitinės apskaitos tvarkymas;
 • tvarko finansinio turto: akcijų, vertybinių popierių, dalininkų įnašų ir į savivaldybės įmones investuoto kapitalo buhalterinę apskaitą: pajamavimas, nurašymas bei finansinio turto vertės pasikeitimo fiksavimas apskaitoje pagal gautus dokumentus;
 • dalyvauja rengiant norminiais aktais nustatytą savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinį, rengia mokestinę ir statistinę atskaitomybę, pagal kompetenciją rengia informaciją suinteresuotoms šalims;
 • rengia ataskaitas apie ilgalaikio turto bei atsargų vertės pasikeitimus, šių ataskaitų duomenis bei tarpusavio operacijų su viešojo sektoriaus subjektais derinimo duomenis suveda į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą;
 • tvarko turto naudojimo, atsargų, turto, paslaugų pardavimo ir kitų pajamų bei gautinų–mokėtinų sumų buhalterinę apskaitą, nustatyta tvarka vykdo gautinų sumų kontrolę, jų nuvertinimo pripažinimą, delspinigių priskaitymą; apie vėluojančius mokėjimus informuoja atsakingus darbuotojus pagal priskirtą sritį;
 • teikia Finansų skyriui paraiškas apmokėti už turtą, paslaugas ir kitiems mokestiniams įsipareigojimams vykdyti;
 • sudaro buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį;
 • dirba su valstybinės žemės nuomos administravimo programa;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;
 • pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus rengia informaciją, statistinius ir kitus duomenis;
 • pagal savo kompetenciją atlieka ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių einamąją finansų kontrolę;
 • pagal kompetenciją rengia viešojo pirkimo paraiškas, technines užduotis, dalyvauja pasiūlymų vertinimo komisijų darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų vertinimo;
 • apie pastebėtus trūkumus, vykdant savivaldybės apskaitą, nedelsdamas raštu praneša poskyrio vedėjui.
 • Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo ir poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio darbo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, biudžeto išlaidų vykdymą, asignavimų naudojimo tvarką, turto valdymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, archyvavimą;
 • mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, apskaitos informacinėmis sistemomis.
CVB client

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: