Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų ir turto departamento Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Finansų ir turto departamento vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos naudojamos finansų valdymo ir apskaitos bei strateginio planavimo ir stebėsenos informacinėms sistemoms administruoti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • analizuoja informaciją apie finansų valdymo ir apskaitos bei strateginio planavimo ir stebėsenos informacinių sistemų (toliau – informacinės sistemos) modulių tobulinimą ir atnaujinimo darbus, teikia departamento direktoriui rekomendacijas, siūlymus ir išvadas;
 • analizuoja informacinių sistemų naudotojų pranešimus apie problemas, atsiradusias dirbant su sistema, registruoja pranešimus klaidų sekimo sistemoje NEVDIS ir kontroliuoja jų sprendimų įgyvendinimą;
 • analizuoja informacinių sistemų naudotojų parengtus prašymus ir paraiškas keisti sistemų nustatymus ir klasifikatorius;
 • pagal informacinių sistemų naudotojų prašymus ir paraiškas keičia finansų valdymo ir apskaitos bei strateginio planavimo ir stebėsenos informacinėse sistemose esamus nustatymus ir klasifikatorius;
 • rengia informaciją informacinių sistemų naudotojams apie sistemų nustatymų ir klasifikatorių pakeitimus;
 • administruoja informacinių sistemų naudotojų vaidmenis pagal naudotojų tvarkomų (peržiūrimų) duomenų pobūdį, apimtį ir sritis;
 • pagal poreikį apmoko informacinių sistemų naudotojus dirbti su jiems priskirtais finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos funkcionalumais;
 • rengia ir teikia Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir savivaldybės pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms rekomendacijas dėl sistemų funkcionalumų taikymo pagal naudotojų tvarkomų (peržiūrimų) duomenų pobūdį, apimtį ir sritis, atsižvelgdamas į informacinių sistemų teikiamas galimybes;
 • konsultuoja informacinių sistemų naudotojus;
 • koordinuoja ir vykdo informacinėse sistemose esančios informacijos apdorojimą;
 • finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje vykdo einamaisiais metais iki biudžeto patvirtinimo panaudotų asignavimų susiejimą su einamaisiais metais patvirtinto biudžeto sąmatomis;
 • koordinuoja su finansų valdymu susijusias ataskaitas;
 • prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, mokesčių administravimo nuostatų vykdymą;
 • dalyvauja įgyvendinant naujus su informacinių sistemų tobulinimu susijusius informacinius projektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus.
 • Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Finansų ir turto departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su departamento funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio darbo arba darbo informacinių technologijų, informacinių sistemų administravimo srityje patirtį;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbą su informacinėmis technologijomis, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčių administravimą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei savivaldybės institucijų teisės aktus, susijusius su departamento funkcijų vykdymu;
 • gebėti konsultuoti Savivaldybės administracijos darbuotojus informacijos įvedimo į finansų valdymo ir apskaitos bei strateginio planavimo ir stebėsenos informacinių sistemų, ataskaitų formavimo, sistemos klasifikatorių naudojimo klausimais;
 • mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, teisinės bazės informacine sistema.
CVB client

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: