Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų politikos departamento direktorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Finansų politikos departamento direktorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis - A.
 • Pareigybės kategorija - 18
 • Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti departamento veiklą taip, kad būtų užtikrintas efektyvus ir kokybiškas departamento dalyvavimas formuojant valstybės politiką fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos srityje, siekiant stabilaus šalies ekonomikos augimo, valstybės finansų tvarumo bei geresnio mokesčių surinkimo.
:
 • analizuoti, vertinti ir tobulinti departamento veiklą, teikti siūlymus departamento veiklos efektyvumo didinimui;
 • įkvėpti ir motyvuoti departamento komandą, pabrėžti departamento veiklos prasmę ir svarbą ministerijos misijos, vizijos ir vertybių kontekste;
 • nagrinėti pavedimus ir paskirstyti darbus departamento direktoriaus pavaduotojui, skyrių vedėjams ir kitiems departamento valstybės tarnautojams, taip pat užtikrinti ir pavesti pavaduotojui ir skyrių vedėjams užtikrinti atliekamų darbų kokybę;
 • pristatinėti naujausias departamento parengtas prognozes, aktualias įžvalgas ir strateginius tikslus fiskalinės politikos ir makroekonomikos srityje;
 • užtikrinti reikšmingą ir kokybišką departamento indėlį numatant strateginius tikslus dėl visuomenės gyvenimo kokybės augimo, skirtingų sektorių finansavimo strategiją;
 • užtikrinti parametrizuoto visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio sukūrimą, tobulinimą, palaikymą, modelio pristatymą kitiems ministerijos padaliniams ir viešai, inicijuoti šio modelio integraciją į kitų susijusių ministerijos padalinių reguliarią veiklą;
 • užtikrinti pajamų prognozavimo modelio, ekonominės raidos scenarijaus sudarymui ir makroekonominės aplinkos analizei reikalingų modelių ir kitų departamento veiklos tikslams pasiekti reikalingų modelių tobulinimą, palaikymą ir kūrimą;
 • užtikrinti kokybišką ir savalaikį biudžeto pajamų surinkimo planavimo ir analizės, investicijų vertinimo funkcijų departamente vykdymą;
 • organizuoti pasiūlymų rengimą, susijusių su fiskalinės politikos įgyvendinimu arba pakeitimais;
 • bendradarbiauti su kitomis valstybės institucijomis ir žinybomis, vykdant departamentui nustatytas funkcijas ir gautus pavedimus;
 • tvirtinti pažymas, ataskaitas, pranešimus, atsakyti į pavedimus bei užklausimus, susijusius su departamentui pavesta veikla;
 • inicijuoti ir užtikrinti kaštų ir naudos analizės principo formavimą ir diegimą departamento veikloje, vėliau gerąją praktiką perduodant kitiems ministerijos administracijos padaliniams;
 • planuoti fiskalinę politiką ir ją įgyvendinančias priemones; analizuoti vykdomą fiskalinę politiką ir siūlyti koreguojančius veiksmus numatytiems makroekonominės ir fiskalinės politikos tikslams įgyvendinti;
 • analizuoti ir siūlyti priemones fiskalinės ir monetarinės politikos suderinamumo užtikrinimui;
 • nagrinėti ir teikti pasiūlymus bei išvadas dėl kitų valstybės institucijų paruoštų įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su fiskalinės, ekonominės, finansų politikos klausimais, taip pat kitais klausimais, kurie svarbūs visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio rėmuose;
 • užtikrinti, kad nustatyta tvarka iš vyriausybinių ir kitų institucijų būtų gaunama informacija bei duomenys, būtini departamento funkcijoms atlikti;
 • teikti informaciją kitoms valstybės institucijoms bei ministerijos administracijos padaliniams departamento kompetencijos klausimais;
 • dalyvauti komisijų ir darbo grupių, susijusių su ekonomine ir fiskaline politika, veikloje;

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba finansų krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos arba statistikos krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės fiskalinę ir finansų politikas, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, valstybės išteklių fondų (įskaitant socialinio draudimo fondus) sudarymą ir vykdymą, valstybės finansų statistiką;
 • turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties ekonomikos ar finansų srityje bei ne mažiau kaip 1 metus vadovaujamojo darbo patirties;
 • būti susipažinęs su fiskalinio valdymo ir fiskalinės analizės metodais bei išmanyti ekonominį prognozavimą;
 • gebėti motyvuoti darbuotojus, formuodamas į ministerijos misijos ir tikslų įgyvendinimą orientuotą kolektyvą; gebėti įtraukti darbuotojus į ministerijai ar departamentui svarbių sprendimų priėmimą;
 • gebėti organizuoti veiklą – paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius bei išteklius; numatyti tinkamus veiklos metodus bei priemones, užtikrinančius tikslų pasiekimą ar užduočių atlikimą;
 • gebėti pasirinkti bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situaciją bei bendravimo tikslą; gebėti aiškiai reikšti mintis, perteikti informaciją, išklausyti ir suprasti kitus;
 • gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti Finansų ministerijos poziciją;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer.
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: