Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų politikos departamento Makroekonomikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Finansų politikos departamento Makroekonomikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) Makroekonomikos skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką fiskalinės politikos srityje – rengti fiskaliniam planavimui skirto ekonominės raidos scenarijaus makroekonominių rodiklių – pagrindinių Lietuvos užsienio prekybos rodiklių ir Lietuvos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balanso rodiklio projekcijas, vykdyti ekonomikos procesų stebėseną.
:
 • rengti vidutinio laikotarpio Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto, Lietuvos prekių ir paslaugų importo, Lietuvos užsienio prekybos balanso rodiklio, Lietuvos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balanso rodiklio (apimant ir šių rodiklių sudedamąsias dalis) projekcijas;
 • analizuoti ir vertinti Lietuviškos kilmės prekių eksporto ir Lietuvos prekių reeksporto įtaką bendrojo vidaus produkto pokyčiams;
 • stebėti ir analizuoti užsienio prekybos sąlygų pokyčius ir teikti analitines išvadas dėl šiuos pokyčius lemiančių veiksnių;
 • analizuoti pagrindinių Lietuvos užsienio prekybos partnerių makroekonominę situaciją, užsienio paklausos Lietuvos eksportui pokyčius ir teikti išvadas apie šių pokyčių įtaką Lietuvos prekių ir paslaugų eksportui;
 • kaupti, sisteminti, analizuoti ir apdoroti statistinius duomenis ir kitą informaciją, reikalingą ekonominei analizei atlikti, Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto, Lietuvos prekių ir paslaugų importo, Lietuvos užsienio prekybos balanso rodiklio, Lietuvos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balanso rodiklio projekcijoms parengti, palyginamajai analizei su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis atlikti;
 • rengti informaciją, analitinę medžiagą ir (arba) išvadas, susijusias su Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto, Lietuvos prekių ir paslaugų importo, Lietuvos užsienio prekybos balanso rodiklio, Lietuvos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balanso rodiklio raida ir perspektyvomis, rizikos veiksnių identifikavimu, skirtą ekonominės raidos scenarijaus aprašymui, makroekonominės situacijos apžvalgoms, viešiems pristatymams ir kitiems tikslams;
 • sistemingai stebėti Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto, Lietuvos prekių ir paslaugų importo, Lietuvos užsienio prekybos balanso rodiklio, Lietuvos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balanso rodiklio projekcijų atitiktį atitinkamiems faktiniams statistiniams rodikliams;
 • analizuoti ir vertinti iš kitų institucijų ir kitų Finansų ministerijos padalinių gautos informacijos įtaką Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto, Lietuvos prekių ir paslaugų importo, Lietuvos užsienio prekybos balanso rodiklio, Lietuvos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balanso rodiklio projekcijų įverčiams;
 • teikti ekspertines išvadas dėl sprendimų, įtvirtintų Europos Sąjungos ar nacionaliniais teisės aktais ir dėl projektuojamų sprendimų galimo poveikio Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto, Lietuvos prekių ir paslaugų importo, Lietuvos užsienio prekybos balanso rodiklio, Lietuvos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balanso rodiklio projekcijų įverčiams;
 • rengti ir apibendrinti skyriaus teikiamą informaciją ir duomenis Stabilumo programai, Vyriausybės programai ir kitiems dokumentams;
 • kurti, plėtoti ir palaikyti funkcijoms vykdyti reikalingus modelius ir skaičiuokles, taip pat pagal poreikį teikti siūlymus dėl skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų modelių ir skaičiuoklių įsigijimo ar tobulinimo;
 • bendradarbiauti su kitomis valstybės institucijomis ir kitais ministerijos administracijos padaliniais ekonominės raidos scenarijaus rengimo ir derinimo srityje, dalyvauti ruošiant pasiūlymus fiskalinės politikos formavimo srityje;
 • konsultuoti ministerijos darbuotojus šalies ekonominės padėties klausimais, teikti įžvalgas ir pastebėjimus dėl visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio;
 • nustatyta tvarka skyriaus atliekamų funkcijų ribose atstovauti Europos Sąjungos ir kitose tarptautinių ir nacionalinių institucijų darbo grupėse ir esant poreikiui teikti išvadas ir (arba) pasiūlymus dėl Lietuvos ir (arba) Finansų ministerijos pozicijos;
 • pagal skyriaus atliekamas funkcijas rengti teisės aktų projektus;
 • rengti, teikti ir pristatyti susijusią su ekonominės raidos scenarijumi informaciją Europos Komisijai, reitingų agentūroms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms;
 • vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus atliekamomis funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos arba statistikos krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais fiskalinę politiką ir ekonominės raidos scenarijaus rengimą;
 • turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties ekonominės analizės ir makroekonominio prognozavimo srityje;
 • išmanyti ekonominės bei statistinės analizės metodus, ekonometrinių tyrimų metodiką ir mokėti juos pritaikyti praktikoje; mokėti apibendrinti ir sisteminti didelius ekonominės, statistinės ir kitos informacijos srautus, pasirinkti tinkamus analizės būdus ir gebėti operatyviai teikti analitines išvadas ir pasiūlymus;
 • būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;
 • gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: