Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų rinkų politikos departamento Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Finansų rinkų politikos departamento Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Finansų rinkų politikos departamento Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką kredito ir mokėjimų rinkų sektoriuje, specializuojantis finansinių technologijų industrijos, finansinių inovacijų srityse.
:
 • analizuoti ES institucijose nagrinėjamus klausimus, priskirtinus skyriaus kompetencijai ir prireikus rengti išvadas, medžiagą bei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo šiais klausimais;
 • rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, koordinuoti jų rengimą kredito, mokėjimo, elektroninių pinigų įstaigų, kitų finansinių technologijų industrijos (FinTech) dalyvių veiklos ir priežiūros srityse;
 • analizuoti, rengti arba dalyvauti rengiant medžiagą ES Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), ES Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, ES Tarybos Finansinių paslaugų komitete nagrinėjamais klausimais;
 • atstovauti Lietuvą ES Tarybos ir Europos Komisijos sudarytose darbo grupėse ir komitetuose svarstant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;
 • analizuoti it rengti medžiagą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais skyriaus kompetencijos klausimais;
 • nagrinėti su skyriaus kompetencija susijusias ES Teisingumo Teisme svarstomas bylas, teikti išvadas dėl poreikio Lietuvos Respublikai įstoti į bylą, dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos poziciją byloms, į kurias Lietuvos Respublika įstojusi.
 • pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių institucijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;
 • pagal kompetenciją nagrinėti Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, ministerijos struktūrinių padalinių, kitų Lietuvos ir užsienio institucijų, įmonių ir organizacijų bei gyventojų paklausimus ir pasiūlymus, rengti sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;
 • pagal skyriaus kompetenciją analizuoti pokyčius ir vystymosi tendencijas finansų rinkoje, finansinių technologijų industrijos plėtrą, kitų valstybių patirtį ir prireikus rengti dokumentus šiais klausimais ir teikti pasiūlymus dėl politikos šioje srityje formavimo Lietuvoje;
 • atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais posėdžiuose, susitikimuose, svarstymuose ir darbo grupėse ministerijose ir kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose;
 • atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties finansų rinkų, informacinių technologijų ar teisės srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinkas, finansų įstaigų veiklą ir finansines paslaugas;
 • būti susipažinęs su pokyčiais ir vystymosi tendencijomis Lietuvos Respublikos ir ES finansų rinkose, Finansinių technologijų industrijos (FinTech), kriptovaliutų plėtra;
 • būti susipažinęs su ES reikalų koordinavimu Lietuvos Respublikoje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose svarstomais klausimais rengimo tvarka;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, IBM Notes; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;
 • gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas.
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: