Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos vadovybė

Darbo pobūdis

 • Logistikos valdybos vadovybės Finansų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 13
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos (toliau – KMT) lėšų, reikalingų veiklai ir poreikiams apskaičiuoti ir analizuoti, biudžeto programų sąmatų projektams ir programų sąmatoms (toliau – Sąmatos) rengti, Sąmatų vykdymo kontrolei ir analizei vykdyti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia Sąmatas:
 • apskaičiuoja lėšų poreikį KMT tikslams, uždaviniams bei priemonėms pasiekti, iškeltoms užduotims įgyvendinti, taip pat ir lėšų poreikį galimoms alternatyvoms, bei rengia aiškinamuosius raštus dėl Sąmatų;
 • rengia investicijų projektus:
 • pagal poreikį padeda projektų vadovams nustatyta tvarka pildyti investicijų projektų finansinę dalį ir kontroliuoja investicijų projektams skirtų asignavimų panaudojimą;
 • pagal poreikį padeda projektų vadovams atlikti investicijų projektų finansinę analizę ir alternatyvų vertinimą;
 • apskaičiuoja KMT veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių planuojamas reikšmes;
 • apskaičiuoja KMT dalyvavimo tarptautinėse operacijose ir misijose lėšų poreikį;
 • rengia kitų ne valstybės biudžeto lėšų išlaidų sąmatas;
 • kontroliuoja biudžeto vykdymą:
 • atlieka einamąją biudžeto išlaidų kontrolę ir analizuoja jų atitikimą vykdomos Sąmatos duomenims;
 • analizuoja Sąmatų vykdymo ataskaitas pagal kiekvieną ekonominės išlaidų klasifikacijos straipsnį ir kitus rodiklius bei kas ketvirtį apskaičiuoja panaudotų asignavimų dydį atskiriems veiklos planuose nurodytiems programų tikslams, uždaviniams bei priemonėms įgyvendinti;
 • KMT vadui teikia siūlymus dėl Sąmatų tikslinimo bei rengia tikslinimo pagrindimus;
 • teikia informaciją apie biudžeto vykdymą KAS struktūriniams padaliniams, atsakingiems už buhalterinės apskaitos tvarkymą;
 • vadovaudamasis KMT finansų kontrolės taisyklėmis bei programos koordinatoriaus nustatyta tvarka, atlieka finansų kontrolės procedūras, vizuodamas KMT pateiktus dokumentus;
 • vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą. Studijų sritis – socialiniai mokslai, kryptys – ekonomika, verslas, vadyba, finansai, apskaita;
 • turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo finansų planavimo, valdymo ir kontrolės srityje patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais KAS veiklą, strateginio planavimo principus ir metodiką, programų vertinimo metodiką, planavimo, programų ir valstybės biudžeto sudarymo sistemą bei finansinių išteklių panaudojimo principus;
 • gebėti planuoti finansinius išteklius nustatytoms užduotims vykdyti, analizuoti resursų naudojimą, kartu taikant kaštų ir naudos analizės metodus;
 • gebėti įvardinti biudžeto formavimo bei vykdymo procesuose kylančias problemas bei jų sprendimo būdus;
 • atitikti atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus;
 • gebėti gerai dirbti kompiuteriu programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos vadovybė

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: