Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Fitosanitarijos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Fitosanitarijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 112.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų ir augalinių produktų ir genetiškai modifikuotų augalų pasėlių auginimo kontrolę bei augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo kontrolę (fitosanitarinę kontrolę).III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • metodiškai vadovauja, koordinuoja bei prižiūri kaip tarnybos specialistai vykdo žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų ir augalinių produktų tikrinimus taip pat genetiškai modifikuotų augalų pasėlių auginimo tikrinimus, įvežamų (importuojamų), vežamų, išvežamų ir vežamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų bei citrusinių vaisių, braškių ir vynuogių sodinukų, kenksmingųjų organizmų Pomaceae sp., Phytophthora ramorum bei Puccinia horiana P. Henn fitosanitarinius tikrinimus;
 • analizuoja, kaupia ir sistemina informaciją apie tarnybos specialistų atliktus žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų ir augalinių produktų tikrinimus taip pat genetiškai modifikuotų augalų pasėlių auginimo tikrinimus, įvežamų (importuojamų), vežamų, išvežamų ir vežamų tranzitu bei Lietuvos Respublikoje auginamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų bei citrusinių vaisių, braškių ir vynuogių sodinukų, kenksmingųjų organizmų Pomaceae sp., Phytophthora ramorum bei Puccinia horiana P. Henn fitosanitarinius tikrinimus, teikia ataskaitas Europos Komisijai;
 • administruoja Genetiškai modifikuotų aukštesniųjų augalų duomenų bazės bei Fitosanitarinio registro informacinės sistemos klasifikatorius ir vartotojus;
 • metodiškai vadovauja, koordinuoja bei prižiūri kaip tarnybos specialistai vykdo prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietų, pripažintų tinkamomis augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti, priežiūrą;
 • analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis dėl prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietų, pripažintų tinkamomis augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti, priežiūros, bei parengia nustatytos formos pažymėjimus;
 • rengia teisės aktų, reglamentuojančių žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų ir augalinių produktų kontrolę, taip pat genetiškai modifikuotų augalų pasėlių auginimo kontrolę, įvežamų (importuojamų), vežamų, išvežamų ir vežamų tranzitu bei Lietuvos Respublikoje auginamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinę kontrolę ar saugojimą muitinio tikrinimo vietose, projektus, derina juos su Lietuvos oficialiomis organizacijomis, Europos Sąjungos norminiais aktais ir kitais tarptautiniais dokumentais;
 • pagal kompetenciją atstovauja Lietuvą Europos Sąjungos institucijose ar tarptautinėse organizacijose;
 • pagal kompetenciją dalyvauja tarnybos darbo grupių ar komisijų veikloje;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kokybės vadybos sistemą tarnyboje;
 • pagal kompetenciją rengia, sistemina ir teisės aktų nustatyta tvarka skelbia arba teikia skelbimui tarnybos internetinėje svetainėje informaciją bei naujienas, susijusias su skyriaus veikla;
 • pagal kompetenciją dirba su tarnybos naudojamomis arba kuriamomis informacinėmis sistemomis, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo, tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo, kuruojančio fitosanitarijos sritį, nurodymus, susijusius su skyriaus ir tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimu.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – tarnyba) veiklą;
 • turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, žemės ūkio mokslų, miškininkystės ar botanikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • turi būti susipažinęs su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
CVB client

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: