Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos (skyriaus) Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos (skyriaus) (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 71.
 • Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją atlikti augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų fitosanitarinius tyrimus (toliau – laboratorinius) ir užtikrinti jų reikiamą kokybę.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • atlieka augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų laboratorinius tyrimus: nustato ir identifikuoja vabzdžius, erkes, moliuskus ir nematodus, o prireikus – augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kitų kenksmingų organizmų laboratorinius tyrimus;
 • diegia naujus augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų nustatymo ir identifikavimo metodus, parengtus pagal tarptautinius standartus ir kitus dokumentus;
 • vizualiai apžiūri pristatytus į skyrių mėginius;
 • pagal priskirtą sritį inicijuoja cheminių reagentų ir laboratorinių priemonių pirkimą;
 • tikrina gautus cheminius reagentus ir laboratorines priemones ir kontroliuoja jų sunaudojimą entomologiniame ir nematologiniame sektoriuose, o prireikus ir kituose sektoriuose;
 • pagal priskirtą sritį rengia raštus, mėginių ėmimo metodikas, augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų nustatymo ir identifikavimo metodų aprašus pagal tarptautinius standartus ir kitus dokumentus, jų įteisinimo procedūrų aprašus ir kitus su skyriaus veikla susijusius dokumentus;
 • sistemina ir analizuoja laboratorinių tyrimų duomenis ir teikia ataskaitas pagal priskirtą sritį;
 • ruošia pamatinių medžiagų kolekciją entomologiniame ir nematologiniame sektoriuose ir tvarko jų archyvą;
 • registruoja laboratoriniams tyrimams pristatytus mėginius, išrašo tyrimų protokolus, suveda duomenis kompiuterinėse laikmenose ir persiunčia elektroninius tyrimų rezultatus užsakovams;
 • prireikus ruošia terpes, buferius ir tirpalus, naudojamus laboratoriniuose tyrimuose;
 • pagal kompetenciją užtikrina kokybės vadybos sistemos laboratorijoje įgyvendinimą ir gerinimą pagal standarto LST EN ISO/IEC :2005 reikalavimus;
 • prireikus analizuoja augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų biologines savybes, paplitimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, analizuoja ir vertina jų galimo paplitimo ir žalingumo rizikos laipsnį, atlieka augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų rizikos vertinimą;
 • organizuoja ir dalyvauja mokymuose Pasienio kontrolės koordinavimo skyriaus pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų (poskyrių) ir regioninių skyrių darbuotojams pagal priskirtą sritį;
 • teikia informaciją fitosanitarinių tyrimų klausimais suinteresuotiems asmenims bei ruošia informacinę medžiagą, apie kenksmingųjų organizmų tyrimus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių metu ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, jiems nesant;
 • vykdo skyriaus vedėjo, Augalininkystės tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo, kuruojančio fitosanitarijos sritį, kitus nenuolatinio pobūdžio nurodymus, susijusius su Augalininkystės tarnybos ar skyriaus funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, zoologijos, botanikos, mikrobiologijos, žemės ūkio mokslų ar miškininkystės krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) įsakymais, nuostatais, darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Augalininkystės tarnybos veikla, bei išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinusiam su morfologinių tyrimų atlikimo ypatumais ir principais;
 • žinoti chemijos, biochemijos, entomologijos, nematologijos pagrindus;
 • mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
CVB client

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: