Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) vyriausiojo prokuroro padėjėjas Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamente (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Darbo pobūdis

 • Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) vyriausiojo prokuroro padėjėjas – karjeros valstybės tarnautojas. 2. Lygis – A. 3. Kategorija – 16.
 • Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) vyriausiojo prokuroro padėjėjo pareigybė reikalinga Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) vyriausiajam prokurorui (toliau – vyriausiasis prokuroras) teikti pagalbą teisiniais ir veiklos organizavimo klausimais; patarti, teikti pasiūlymus ir išvadas dėl teisės aktų, jų taikymo ir tobulinimo; padėti rinkti ir tvarkyti tyrimui ar patikrinimui reikalingus duomenis; rengti dokumentų, teisės aktų projektus ir tvarkyti veiklos duomenis; vykdyti kitus pavedimus, susijusius su Lietuvos Respublikos prokuratūros (toliau – prokuratūra) funkcijų įgyvendinimu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • analizuoja ir sistemina vyriausiojo prokuroro veiklai reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, teikia išvadas;
 • rengia Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) valdymo, proceso veiklos, prokurorų, valstybės tarnautojų tarnybos ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) darbo organizavimo dokumentų projektus;
 • surenka duomenis, apibendrina ir pagrindžia poreikį, teikia išvadas vyriausiajam prokurorui ir rengia dokumentų projektus:
 • dėl departamento (skyriaus) prokurorų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos sričių nustatymo;
 • dėl departamento (skyriaus) prokurorų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų tolygaus darbo krūvio paskirstymo;
 • dėl departamento (skyriaus) prokurorų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų poreikio ir būtinybės dalyvauti mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
 • rengia ir teikia dokumentų projektus generaliniam prokurorui, jo pavaduotojui, vyriausiajam prokurorui ruošiantis dalyvavimui prokuratūros kolegijoje, darbo grupėse (komisijose), pasitarimuose;
 • vyriausiojo prokuroro pavedimu dalyvauja prokuratūros ir tarpinstitucinėse darbo grupėse (komisijose), pasitarimuose, teikia su tuo susijusias išvadas;
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia vyriausiajam prokurorui departamento (skyriaus) metinės veiklos ataskaitos projektą;
 • apibendrina ir teikia departamento vyriausiajam prokurorui duomenis apie prokurorų specializacijos baudžiamajame procese įgyvendinimą pagal departamentui priskirtas veiklos sritis;
 • renka ir teikia vyriausiajam prokurorui medžiagą dėl prokurorų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybos skatinimo, apibendrina atliktus darbus;
 • analizuoja departamento (skyriaus) pasiektus veiklos rezultatus ir padeda vyriausiajam prokurorui kontroliuoti kaip įgyvendinamos strateginiame veiklos plane departamento (skyriaus) veiklai priskirtos programos;
 • padeda vyriausiajam prokurorui vykdyti strateginiame veiklos plane departamento, skyriaus veiklai priskirtų programų įgyvendinimo stebėseną ir rengia programų įgyvendinimo ataskaitų projektus;
 • vyriausiojo prokuroro pavedimu rengia teisės aktų projektus;
 • vyriausiojo prokuroro pavedimu teikia išvadas dėl generalinio prokuroro, jo pavaduotojo, vyriausiojo prokuroro įsakymų, nurodymų, pavedimų vykdymo eigos ir rezultatų;
 • generalinio prokuroro (jo pavaduotojo) pavedimu atstovauja Generalinei prokuratūrai teisme, valstybės bei savivaldybių įstaigose ir institucijose;
 • padeda organizuoti susitikimus ir renginius su Lietuvos ir užsienio kompetentingomis institucijomis, rengia dokumentų projektus užsienio kalba;
 • analizuoja ir teikia išvadas, rengia apibendrinimus Prokuratūros informacinės sistemos duomenis, reikalingus šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymui;
 • rašytiniu sutikimu ir paskyrus generalinio prokuroro įsakymu pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;(papildyta papunkčiu: Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015-06-11 įsakymas Nr. I-162)
 • pagal kompetenciją vykdo kitus generalinio prokuroro, jo pavaduotojo, vyriausiojo prokuroro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su prokuratūros funkcijų įgyvendinimu.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • būti įgijęs socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba jam prilygintą (universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo biudžetinėse įstaigose patirtį;
 • išmanyti prokuratūros, teismo, ikiteisminio tyrimo įstaigų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus, tarptautines sutartis, proceso veiklą nustatančius teisės aktus;
 • išmanyti teisės aktų projektų rengimo, dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teisės aktų, veiklos ir procesinių dokumentų projektus;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją arba ECDL pradmenų pažymėjimą;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta generalinio prokuroro patvirtintame Pareigų Lietuvos Respublikos prokuratūroje, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, sąraše.Papunkčio pakeitimai: generalinio prokuroro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. I-186
CVB client

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: