Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Geodezijos ir GIS skyriaus Vyriausiasis specialistas, koeficientas – 6,4 (karjeros valstybės tarnautojas)

Gargždai - Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

GEODEZIJOS IR GIS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Geodezijos ir GIS skyriaus vyr. specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II. PASKIRTIS


2. Geodezijos ir GIS skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti erdviniams objektų rinkiniams (topografinių, inžinerinių tinklų ir inžinerinių statinių planų), GIS duomenų bazių administravimo darbams vykdyti.


III. VEIKLOS SRITYS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – atlieka geodezijos, erdvinių duomenų tvarkymo, tikrinimo, GIS duomenų bazių priežiūros funkcijas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą.

5. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį geodezijos srityje.

6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, žemėtvarką, kraštotvarką, geodeziją ir kartografiją.

7. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

8. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

9. Taisyklingai ir sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.

10. Gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas.

11. Mokėti dirbti kompiuteriu CAD, MS Office programiniu paketu, naudotis naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Užtikrina naujų topografinių, inžinerinių tinklų ir inžinerinių statinių planų erdvinių duomenų, iš organizacijų vykdančių geodezinius darbus, priėmimo, išdavimo ir kontrolės darbus, naujausius erdvinius duomenis integruoja į GIS erdvinių duomenų bazę.

13. Tvarko ir prižiūri savivaldybės webGIS informacinį portalą.

14. Tikrina ir tvarko savivaldybės erdvinius duomenis pagal patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas.

15. Organizuoja savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografavimo darbus, 1:500 - 1:5000 mastelio topografinių planų, georeferencinių duomenų bazių, vietinių geodezinių tinklų sudarymą.

16. Sprendžia erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo, atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus pagal nustatytus teisės aktus.

17. Kaupia ir sistemina savivaldybės erdvinius duomenų rinkinius duomenų bazėje, bei atlieka šių erdvinių duomenų skaitmeninį archyvą.

18. Atlieka GIS erdvinių duomenų bazių papildymo, kontrolės, atnaujinimo darbus.

19. Vykdo geodezinio pagrindo punktų bei jų apsaugos zonų tikrinimą žemės sklypų planuose.

20. Užtikrina duomenų, tvarkomų informacinėje sistemoje naudojant taikomąsias programas, teisingumą ir slaptumą.

21. Vykdo inžinerinių tinklų, inžinerinių statinių ir topografinių planų erdvinių duomenų bazės administravimą.

22. Pagal skyriaus kompetenciją suruošia ir pateikia medžiagą viešiesiems pirkimams, vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų pirkimų taisyklėmis.

23. Prireikus dalyvauja Savivaldybės administracijos sudarytų komisijų darbe.


24. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vadovo pavedimus, atitinkančius skyriaus tikslus ir funkcijas.


25. Atlieka vedėjo funkcijas jo atostogų, ligos metu bei kitais atvejais.


26. Atsako už vykdomas funkcijas.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


27. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Geodezijos ir GIS skyriaus vedėjui.
CVB client

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: